Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.35
2
(2019-03)
mini review
Original Article
TAKINAMI, Yoshikazu/ FUJIHARA, Junko/ Kimura, Kaori/ INOUE, Ken/ KOMINATO, Yoshihiko/ Yamada, Kazuo/ Takeshita, Haruo/
PP. 37 - 42