Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.28
2
(2012-02-01)
original article
LiJun CHEN/ Taooka, Yasuyuki/ Ohe, Miki/ Takahashi, Hitoshi/ Sutani, Akihisa/ Kuraki, Takashige/ Wang XU/ XiaoBo HUANG/ Isobe, Takeshi/
PP. 69 - 74
Tsubata, Yukari/ Sutani, Akihisa/ Kosaka, Shinji/ Harada, Yuji/ Kanda, Hibiki/ Kuraki, Takashige/ Isobe, Takeshi/
PP. 75 - 84
Suzuki, Taeko/ Tsubata, Yukari/ Kishimoto, Koji/ Tanaka, Tomoaki/ Sutani, Akihisa/ Kuraki, Takashige/ Isobe, Takeshi/
PP. 85 - 94
case report
Ikeda, Shin/ Yokokawa, Masaki/ Kawaguchi, Atsuya/ Moriyama, Masahiro/ Morita, Miwa/ Yamauchi, Mika/ Sugimoto, Toshitsugu/ Uchida, Nobue/
PP. 107 - 112
Zhang, Shuai/ Kumahashi, Nobuyuki/ Sanada, Hideaki/ Takuwa, Hiroshi/ Inoe, Takahito/ Uchio, Yuji/
PP. 113 - 118
Morikura, Ichiro/ Aoi, Noriaki/ Shimizu, Yasuhiko/ Fuchiwaki, Takafumi/ Tamura, Yukie/ Kimura, Mitsuhiro/ Murata, Akemichi/ Emmanuel Prokopakis/ Kawauchi, Hideyuki/
PP. 119 - 124