Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.32
1
(2015-09-01)
original article
Nakabayashi, Narue/ Hirose, Masahiro/ Ishihara, Noriyuki/ Nishimura, Nobuhiro/ Kumakura, Shunichi/ Naora, Kohji/ Tajima, Yoshitsugu/ Yamaguchi, Shuhei/ Igawa, Mikio/
PP. 1 - 12
Kawakami, Kohei/ Yamada, Kazuo/ Notsu, Yoshitomo/ Hasan M. ZAHID/ Nabika, Toru/ Yamada, Takaya/
PP. 13 - 18
Shimbori, Chiko/ Takechi, Mayumi/ Shiota, Naotaka/ Nibayashi, Tomomi/ Tanaka, Tetsuya/ Okunishi, Hideki/
PP. 19 - 26
Sonoyama, Jun/ Inoue, Hiroyuki/ Tsunematsu, Koji/ Yoshino, Aya/ Kanno, Takahiro/ Nariai, Yoshiki/ Sekine, Joji/
PP. 27 - 36
technical note