Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.27
(2010-12-01)
original article
PP. 1 - 7
Yamaguchi, Natsu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Oshiro, Hitoshi/ Nakabayashi, Narue/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
PP. 9 - 16
PP. 17 - 24