Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.24
(2007-12-01)
original article
Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/
PP. 1 - 5
Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Harada, Takayuki/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Nosaka, Seishi/ Sato, Yoshitoshi/
PP. 7 - 13
Takeshita, Haruo/ Takatsuka, Hisakazu/ Fujii, Yoshimi/ Hsiao-Chi, Chung/ Muro, Tomonori/ Kataoka, Kaori/ Fujihara, Junko/
PP. 15 - 20
Yamasaki, Masayuki/ Murata, Susumu/ Ishihara, Mariko/ Katsube, Takuya/ Li, Wang/ Iwamoto, Mamiko/ Ikenishi, Rumi/ Shiwaku, Kuninori/
PP. 29 - 35
Hara, Toshiko/ Maruyama, Megumi/ Hashimoto, Tatsuya/ Matsuzaki, kentaro/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
PP. 37 - 42
case report
Horie, Akiyoshi/ Yotsumoto, Yuka/ Taketani, Takeshi/ Kumori, Kouji/ Yamaguchi, Seiji/
PP. 43 - 46
Nagami, Haruhiko/ Kagawa, Koji/ Tanaka, Tsuneo/ Oda, teiji/ Onuma, Hidetoshi/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/ Maruyama, Riruke/
PP. 47 - 53