Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.20
1
(2002-06-01)
Original article
Katsube, Tomoko/ Adachi, Kiyoichi/ Amano, Kazutoshi/ Yuki, Mika/ Ono, Masahiro/ Komazawa, Yoshinori/ Kawamura, Akira/ Fujishiro, Hirofumi/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 5 - 8
Kumakura, Shiyunichi/ Ishikura, Hiroto/ Maniwa, Yasuhisa/ Munemasa, Shoso/ Tsumura, Hiroto/ Kobayashi, Shotai/
PP. 9 - 11
Case report
Purevjav, Enkhsaikhan/ Fu, Xiaowei/ Haneda, Noriyuki/ Kimura, Masahiko/ Takusa, Yuichi/ Uchiyama, Atsushi/ Yamaguchi, Seiji/
PP. 19 - 23