Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.37
2
(2020-06)
Review
ISHIHARA, Shunji/ MISHIMA, Yoshiyuki/ KAWASHIMA, Kosaku/
PP. 45 - 50
review
OYA, Nahoko/ MOTOSUE, Naomi/ IMAOKA, Kei/ Ohuchi, Takeshi/ Sakai, Yasuo/ Maniwa, Sokichi/ Tanabe, kazuaki/
PP. 51 - 55
Case Report
HORIE, Yoshika/ YOKOI, Nobuya/ ABE, Shoko/ IMAMACHI, Noritaka/ Saito, Yoji/
PP. 61 - 65
Case Report
YASUDA, Yu/ Okada, Taiji/ ITO, Shimpei/ Endo, Akihiro/ YOSHITOMI, Hiroyuki/ MATSUBARA, Hiromi/ Tanabe, kazuaki/
PP. 67 - 72
TANABE, Junya/ Ohuchi, Takeshi/ KAGAWA, Yuzo/ SATO, Hirotomo/ WATANABE, Nobuhide/ YAMAGUCHI, Kazuto/ YOSHITOMI, Hiroyuki/ Endo, Akihiro/ Tanabe, kazuaki/
PP. 73 - 78