Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.14
(1996)
Oguni, Masami/ Setogawa, Tomoichi/ Tanaka, Osamu/ Shinohara, Haruo/ Kato, Kanefusa/
PP. 7 - 10
Fukuda, Ryo/ Xuan-Than, Nguyen/ Kushiyama, Yoshinori/ Fukumoto, Shiro/
PP. 11 - 14
Igawa, Mikio/ Shinji, 99665240/ Shirakawa, Hiroki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Kadena, Hitoshi/ Usui, Tsuguru/
PP. 15 - 17
Ishibashi, Yutaka/ Ikuma, Isao/ Sano, Kazuya/ Hatano, Jun/ Tsukihashi, Hironori/ Tanabe, kazuaki/ Umeno, Tetsuhiro/ Murakami, Rinji/ Murakami, Yo/ Shimada, Toshio/ Morioka, Shigefumi/ Moriyama, Katsutoshi/
PP. 19 - 21
Nakazawa, Yoshio/ Ishibashi, Yutaka/ Matsuno, Yoshio/ Toda, Hirotoshi/ Yoshigane, Hideki/ Morioka, Shigefumi/ Moriyama, Katsutoshi/ Harada, Takayuki/
PP. 23 - 25
Ryuko, Kanji/ Takahashi, Kentaro/ Miyazaki, Kohji/
PP. 27 - 28
Tachibana, Mitsuo/ Abe, Shunichi/ Yoshimura, Hiroshi/ Tabara, Hideki/ Matsuura, Hiroshi/ Nagasue, Naofumi/ Nakamura, Teruhisa/
PP. 29 - 31
Igawa, Mikio/ Urakami, Shinji/ Shirakawa, Hiroki/ Yokogi, Hiroyuki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Matsubara, Akio/ Usui, Tsuguru/
PP. 33 - 35
Igawa, Mikio/ Honda, Satoshi/ Yoneda, Tatsuaki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Kadena, Hitoshi/ Nakamoto, Takahisa/ Usui, Tsuguru/
PP. 37 - 39