Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.30
1
(2013-11-01)
original article
Inoue, Ken/ Fukunaga Tatsushige/ Okazaki Yuji/ Abe Shuntaro/ nata masayuki/ Fujita, Yasuyuki/
PP. 33 - 36
Inoue, Ken/ Fukunaga Tatsushige/ Okazaki Yuji/ Fujita Yoshitsugu/ Iida Tadayuki/ Tatebayashi Haruhiko/ Moriwaki, shigeto/ Uchida Takeshi/ Funo Yoshihito/ Murakami Yuko/ Matsuchika Maki/ Fujita, Yasuyuki/
PP. 37 - 45
Liang Shuai/ Tanabe, kazuaki/ Niu Yang/ Otani, Hiroki/
PP. 1 - 10
cace report
Tanaka, Naomi/ Minami, Noriaki/ Mushimoto Yuichi/ Kanai, Rie/ Yamaguchi, Seiji/ Higuchi Tsuyoshi/ Kuwata, Takumi/ Uchio, Yuji/
PP. 47 - 52
original article
Peng Ruoyu/ Nagai, Hidemasa/ Akiyama, Yasuhiko/ Miyazaki, Takeshi/ kambara, Mizuki/ Yoshikane Tsutomu/ Sun Tao/
PP. 23 - 31
case report
Noriaki, 70262071/ Morikura, Ichiro/ Shimizu, Yasuhiko/ Shimizu, Kanako/ Yukie, 70330159/ Mitsuhiro/ Akemichi/ Kawauchi, Hideyuki/
PP. 53 - 58