Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.37
4
(2020-12)
Original article
HIRABAYASHI, Masato/ IMAMACHI, Noritaka/ INABA, Satoshi/ DOI, Katsushi/ Saito, Yoji/
PP. 111 - 115
Yamada, Kazuo/ GONG , AO/ HASEGAWA, Masahiro/ HATTORI, Tetsuya/ SUDO, Akihiro/ Takeshita, Haruo/ MATSUMOTO, Kenichi/
PP. 117 - 121
NAKAGAWA, Fumio/ Nagai, Hidemasa/ URUSHIMATSU, Shoko/ FUJIWARA, Yuta/ KAMBARA, Mizuki/ YOSHIKANE, Tsutomu/ MIYAZAKI, Takeshi/ Akiyama, Yasuhiko/
PP. 133 - 140