Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.16
2
(1998-12-01)
PP. 33 - 35
Kumakura, Shunichi/ Ishikura, Hiroto/ Tsumura, Hiroto/ Nakashima, Akemi/ Munemasa, Shoso/ Sato, Yukie/ Kobayashi, Shotai/
PP. 37 - 39
PP. 45 - 49
Nishiki, Masateru/ Kurioka, Soichi/ Yamamoto, Hiroyuki/ Sugitani, Miyoko/ Ohguni, Satoshi/ Kato, Yuzuru/
PP. 51 - 53