Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.20
2
(2002-12-01)
Original article
Amano, Yuji/ Komazawa, Yoshinori/ Oose, Takayuki/ Miyaoka, Youichi/ Yuki, Takafumi/ Yoshino, Nagisa/ Ishimura, Norihisa/ Fujishiro, Hirofumi/ Kadowaki, Yasunori/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kiyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 31 - 36
Case report
Shido, Osamu/ Sugimoto, Naotoshi/ Sakurada, Sotaro/ Shimura, Shoetsu/ Asai, Akira/ Sumita, Rhyo/ Koizumi, Shoichi/
PP. 45 - 51