Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.38
1
(2021-03)
Original article
PP. 1 - 5
TOMINAGA, Kazumichi/ Yano, Shozo/ ABE, Takafumi/ TSUCHIZAKI, Shinobu/ HAMANO, Tsuyoshi/ ANDO, Yuichi/
PP. 7 - 12
FUNO, Yoshihito/ TANIGUCHI, Eisaku/ TANIURA, Hiroyuki/ Yoshioka, Michiko/ Kanda, Hideyuki/ Sano, Chiaki/
PP. 23 - 31
Case Report
UE, Atsushi/ YAMAGISHI, Mutsumi/ UNO, Masafumi/ NAGANO, Natsuko/ Hieda, Yoko/ NAGAMI, Taichi/ Shiina, Hiroaki/ Tamaki, Yukihisa/
PP. 33 - 38