Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.33
2
(2017-03-01)
Review
Original article
Mataga, Kentaro/ Yano, Shozo/ Aoki, Akihiko/ Himeno, Yasutoshi/ Shigeno, Kazushi/ Suzuki, Keiko/ Sugimoto, Toshitugu/
PP. 61 - 70
Nitta, Tetsuya/ Ogawa, Noriko/ GETACHEW, Dereje/ Matsumoto, Akihiro/ Udagawa, Jun/ Otani, Hiroki/
PP. 79 - 85
Case report
Sukegawa, Shintaro/ Kanno, Takahiro/ Koyama, Yuta/ Shibata, Akane/ Matsumoto, Kenichi/ Sukegawa-Takahashi, Yuka/ Sakaida, Kyosuke/ Tanaka, Shigeto/ Furuki, Yoshihiko/
PP. 87 - 92
PP. 93 - 98
Erratum
PP. 99 - 100