Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.44
(2022-03)
Original Paper
SAKANE, Kanako/ MORIWAKI1, Saki/ Miyamoto, Mayumi/ Fukuma, Miki/ Tsunoto, Yuko/ KOBAYASHI, Yuta/ UEHARA, Takashi/
PP. 1 - 10
Research Report
Practical Report
SAKANE, Kanako/ OGUNI, Kei/ SATO, Ami/ FUKUOKA, Rie/ Aika, Satoko/ Sakakihara, Aya/ Matsuura, Shiho/ NAGAI, Masumi/ Fukuma, Miki/ SUTO, Sachiko/ TANAKA, Manami/
PP. 19 - 25
SATO, Ami/ OGUNI, Kei/ SAKANE, Kanako/ FUKUOKA, Rie/ Aika, Satoko/ Sakakihara, Aya/ Matsuura, Shiho/ NAGAI, Masumi/ Fukuma, Miki/
PP. 27 - 33
Report