Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.45
(2023-03)
Review
Original Paper
Research Report
Practical Report
Miyamoto, Mayumi/ MORIWAKI1, Saki/ IMAOKA, Haruna/ UTSUNOMIYA, Sakiko/ SAKANE, Kanako/ Matsuura, Shiho/ KIMACHI, Saeko/ Takahashi, Mayumi/ Kajitani, Hiromi/ ITAKURA, Chie/ KOGA, Miki/ Tsunoto, Yuko/
PP. 39 - 46
MORIWAKI1, Saki/ Takemoto, Kazuyo/ KAMITANI, Chie/ KAGEYAMA, Yuko/ SUYAMA, Tae/ MINARI, Rie/ SHIMIZU, Mihoko/ SUTOU, Sachiko/ KOGA, Miki/
PP. 47 - 52
PP. 53 - 58
Report
PP. 59 - 65