Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.40
(2018-03-31)
Original article
Research report
Yata, Risako/ Hirai, Junko/ Nobata, Akiko/ Sato, Emi/ Notsu, Yoshitomo/ Endo, Shinichi/ Omura, Kenji/ Inoue, Mika/ Kageyama, Mihoko/ MAKABE, Fumiyoshi / HARA, Yuki / Tobita, Hiroshi/ Fukuda, Seiji/ Itakura, Masayuki/ Yano, Shozo/
PP. 37 - 43
Kijima, Tsunetaka/ Hidaka, Misae/ TAKAHASHI, Satoshi / FUJIHARA, Kazushige/ FUJIHARA, Yuko / Hara, Sachiko/ Ishibashi, Yutaka/ Taniguchi, Eisaku/
PP. 45 - 52
Fukuoka, Rie/ IWASA, Honami/ Ozasa, Yoshiko/ KOZAKURA, Saya/ MORISHIGE, Yuka/ Morioka, Saki/
PP. 53 - 57
Ozasa, Yoshiko/ Morioka, Saki/ Fukuoka, Rie/ KOZAKURA, Saya/ Iwasa, Honami/ Morishige, Yuka/
PP. 69 - 76