Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.32
(2009-12-01)
Original Paper
Original Article
Yata, Akiko/ Takahashi, Mayumi/ Takemoto, Kazuyo/ Kato, Hitomi/ Moriyama, Mirai/ Nagase, Akiko/ Nishimura, Yuko/ Hayashi, Natsumi/ Itagaki, Misa/ Kanda, Mariko/ Matsubara, Sadako/ Koike, Setsuko/ Fujie, Akiko/ Kajitani, Hiromi/ Yoshida, Toyoko/ Yamada, Kazuko/ Kumori, Kouji/
PP. 13 - 21
review
Osada, Kyoko/ Uchida, Hiromi/ Tarui, Emiko/ Tsunoto, Yuko/ Fukuma, Miki/ Miyamoto, Mayumi/
PP. 35 - 40
Degrees Granted
PP. 41 - 46