Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.29
(2006-12-01)
Namba, Takeshi/ Ito, Ikuko/ Tadenuma, Taku/ Sakai, Yasuo/ Maniwa, Sokichi/
PP. 1 - 7
Suzuki, Makiko/ Obata, Nami/ Oosaka, Fumiko/ Ochiai, Toshimi/ Ueoka, Sumiko/ Nishiki, Masateru/ Sugimoto, Toshitsugu/
PP. 9 - 13
Fukuma, Miki/ Tsunoto, Yuko/ Uchida, Hiromi/ Sahara, Yoshiko/ Tarui, Emiko/ Osada, Kyoko/
PP. 15 - 21
Ohata, Masako/ Hara, Sachiko/ Matsushita, Kyoko/ Tada, Toshiko/
PP. 23 - 30
Yata, Akiko/ Iwano, Maho/ Moriyama, Yoshie/ Makino, Yumiko/ Ota, Keiko/ Nishikouri, Sathie/ Kasagara, Midori/
PP. 31 - 40