Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.41
(2019-03)
Review article
Original Article
IMAOKA, Kei/ NAKASUMI, Atsushi/ YAMAGUCHI, Kazuto/ Okada, Taiji/ Tanabe, kazuaki/
PP. 17 - 22
HASHIMURA, Koji / FUKUDA, Mari/ SUZUKI, Tetsu/ KIMURA, Aiko/ SATO, Rie/ ツムラ, ヒデキ/ KAKAZU, Naoki/ Kanda, Hideyuki/
PP. 23 - 28
ISHIBASHI, Shuichi/ Tajima, Shinji/ UENO, Yu/ MANAKO, Junko/ Kumori, Kouji/
PP. 29 - 32
実践報告
TAKAHASHI, Maki/ MATSUMOTO, Yukiko/ ABE, Noriko/ MOTOSUE, Naomi/ GOTO, Etsuko/ Moriyama, Mika/
PP. 33 - 37