Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.43
(2021-03)
Original Paper
PP. 1 - 12
SATO, Nao/ HONDA, Manabu/ KARINO, Kenji/ KONDO, Masahiro/ MORIYAMA, Mayuko/ MURAKAWA, Yohko/
PP. 13 - 18
PP. 19 - 23
Research Report
NAGIRA, Momoka/ HINO, Kanae/ OZASA, Yoshiko/ SHINTAKU, Mai/ OHTA, Rana/ KANBA, Mei/
PP. 25 - 32
YOSHIKAWA, Yuko/ OZASA, Yoshiko/ Sakakihara, Aya/ FUJITA, Mariko/
PP. 33 - 40
Case Report
MATSUBARA,, Kaho/ YAMAMOTO, Tetsu/ HYAKUDOMI, Ryoji/ ARAKI, Asuka/ Hirahara, Noriyuki/ Tajima, Shinji/
PP. 41 - 46