Author Sano, Tomokazu/ Eimura, Takayuki/ Kashiwabara, Ryota/ Matsuda, Tomoki/ Isshiki, Yutaro/ Hirose, Akio/ Tsutsumi, Seiichiro/ Arakawa, Kazuto / Hashimoto, Tadafumi/ Masaki, Kiyotaka/ Sano, Yuji/
Journal Title Journal of Laser Applications
Volume 29
Issue 1
Published Date 2017-02
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Thomas D. Swinburne/ Arakawa, Kazuto/ Mori, Hirotaro/ Yasuda, Hidehiro/ Isshiki, Minoru/ Mimura, Kouji/ Uchikoshi, Masahito/ Sergei L. Dudarev/
Journal Title Scientific Reports
Volume 6
Published Date 2016-08-23
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Amino, Takafumi/ Arakawa, Kazuto/ Mori, Hirotarou/
Journal Title Scientific Reports
Volume 6
Published Date 2016-05-17
NII Type Journal Article
Format PDF
Author R. Alexander/ M.-C. Marinica/ L. Proville/ F. Willaime/ Arakawa, Kazuto/ M. R. Gilbert/ S. L. Dudarev/
Journal Title Physical review. B
Volume 94
Published Date 2016-07-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kamura, Yuji/
Journal Title 損害保険研究
Volume 78
Issue 4
Published Date 2017-02
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kamura, Yuji/
Journal Title 損害保険研究
Volume 78
Issue 3
Published Date 2016-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Naka, Yutaro/ Kogure, Tetsuya/
Journal Title Transactions, Japanese Geomorphological Union
Volume 38
Issue 3
Published Date 2017-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Li, Shuting/
Journal Title Mechanism and machine theory
Volume 83
Published Date 2015-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Li, Shuting/
Journal Title Mechanism and machine theory
Volume 119
Published Date 2018-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sato, Toshio/
Journal Title Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan
Volume 12
Issue 314
Published Date 2005-01-01
NII Type Journal Article
Author Tadenuma, Saki/ Kanda, Hideyuki/ Ishikawa, Shizukiyo/ Kayaba, Kazunori/ Gotoh, Tadao/ Nakamura, Yosikazu/ Kajii, Eiji/
Journal Title Health
Volume 8
Issue 1
Published Date 2016-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fujihara , Junko/ Ueki, Misuzu/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Iida, Reiko/ Takeshita, Haruo/ Yasuda, Toshihiro/
Journal Title Immunological investigations
Volume 45
Issue 5
Published Date 2016-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Morioka, Hisayoshi/ Itani, Osamu/ Osaki, Yoneatsu/ Higuchi, Susumu/ Jike, Maki/ Kaneita, Yoshitaka/ Kanda, Hideyuki/ Nakagome, Sachi/ Ohida, Takashi/
Journal Title Journal of epidemiology
Volume 27
Issue 3
Published Date 2017-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fujiyoshi, Akira/ Miura, Katsuyuki/ Kadowaki, Sayaka/ Azuma, Koichiro/ Tanaka, Sachiko/ Hisamatsu, Takashi/ Arima, Hisatomi/ Kadota, Aya/ Miyagawa, Naoko/ Takashima, Naoyuki/ Ohkubo, Takayoshi/ Saitoh, Yoshino/ Torii, Sayuki/ Miyazawa, Itsuko/ Maegawa, Hiroshi/ Murata, Kiyoshi/ Ueshima, Hirotsugu/ for the SESSA Research Group/
Journal Title Preventive medicine reports
Volume 4
Published Date 2016-06-16
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hisamatsu, Takashi/ Miura, Katsuyuki/ Arima, Hisatomi/ Kadota, Aya/ Kadowaki, Sayaka/ Torii, Sayuki/ Suzuki, Sentaro/ Miyagawa, Naoko/ Sato, Atsushi/ Yamazoe, Masahiro/ Fujiyoshi, Akira/ Ohkubo, Takayoshi/ Yamamoto, Takashi/ Murata, Kiyoshi/ Robert D. Abbott/ Sekikawa, Akira/ Horie, Minoru/ Ueshima, Hirotsugu/ the Shiga Epidemiological Study of Subclinical Atherosclerosis (SESSA) Research Group/
Journal Title Journal of the American Heart Association
Volume 5
Issue 9
Published Date 2016-08-29
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yamasaki, Masayuki/ Paulin Beya wa Bitadi Mutombo/ Iwamoto, Mamiko/ Nogi, Akiko/ Hashimoto, Michio/ Nabika, Toru/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Nutrition research and practice
Volume 9
Issue 4
Published Date 2015-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ito, Teruna/ Tsuji, Masayoshi/ Mori, Yayoi/ Kanda, Hideyuki/ Hidaka, Tomoo/ Kakamu, Takeyasu/ Kumagai, Tomohiro/ Hayakawa, Takehito/ Osaki, Yoneatsu/ Fukushima, Tetsuhito/
Journal Title Fukushima journal of medical science
Volume 61
Issue 2
Published Date 2015-12
NII Type Journal Article
Author Nakano, Yohei/
Journal Title 図書館雑誌
Volume 111
Issue 6
Published Date 2017-06-20
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Morioka, Hisayoshi/ Itani, Osamu/ Osaki, Yoneatsu/ Higuchi, Susumu/ Jike, Maki/ Kaneita, Yoshitaka/ Kanda, Hideyuki/ Nakagome, Sachi/ Ohida, Takashi/
Journal Title Cyberpsychology, behavior, and social networking
Volume 19
Issue 9
Published Date 2016-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tsuji, Masayoshi/ Mori, Yayoi/ Hayakawa, Takehito/ Hidaka, Tomoo/ Kakamu, Takeyasu/ Kumagai, Tomohiro/ Sato, Sei/ Kanda, Hideyuki/ Osaki, Yoneatsu/ Kawazoe, Miki/ Momose, Yoshito/ Tanihara, Shin-ichi/ Moriyama, Masaki/ Fukushima, Tetsuhito/
Journal Title Medical Sciences and Public Health
Volume 4
Issue 1
Published Date 2016-02
NII Type Journal Article
Format PDF