Author Inao, Touko/ Iida, Yuichi/ Moritani, Tamami/ Okimoto, Tamio/ Tanino, Ryosuke/ Kotani, Hitoshi/ Harada, Mamoru/
Journal Title Oncotarget
Volume 9
Published Date 2018-03-22
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Monma, Hiroyuki / Iida, Yuichi/ Moritani, Tamami/ Okimoto, Tamio / Tanino, Ryosuke / Okano, Shinji/ Harada, Mamoru/
Journal Title PLoS ONE
Volume 13
Issue 3
Published Date 2018-03-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Iida, Yuichi/ Harashima, Nanae/ Motoshima, Takanobu/ Komohara, Yoshihiro/ Eto, Masatoshi/ Harada, Mamoru/
Journal Title Cancer Science
Volume 108
Issue 10
Published Date 2017-08-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Harashima, Nanae/ Takenaga, Keizo/ Akimoto, Miho/ Harada, Mamoru/
Journal Title Oncotarget
Volume 8
Published Date 2017-04-17
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kogure, Tetsuya/ Zhang, Yi / Nishizawa, Osamu / Xue, Ziqiu/
Journal Title Geophysical Journal International
Volume 214
Issue 2
Published Date 2018-08-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kogure, Tetsuya/ Okuda, Yudai /
Journal Title Geophysical Research Letters
Volume 45
Published Date 2018-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kogure, Tetsuya/ Zhang, Yi/ Nishizawa, Osamu / Xue , Ziqiu/
Journal Title Geophysical Journal International
Volume 211
Issue 2
Published Date 2017-08-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Obinata, Katsumi/
Journal Title Journal of social systems
Volume 5
Published Date 2000-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Obinata, Katsumi/
Journal Title 日本歴史
Volume 762
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Obinata, Katsumi/
Journal Title 古代文化
Volume 61
Issue 3
Published Date 2009
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Obinata, Katsumi/
Journal Title 歴史評論
Volume 555
Published Date 1996-07-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Obinata, Katsumi/
Journal Title 日本史研究
Volume 269
Published Date 1985-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hara, Nobumasa/ Yamada, Kazuo/ Shibata Tomoko / Osago, Harumi/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title PLoS One
Volume 6
Issue 8
Published Date 2011-08-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hara, Nobumasa/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title 島根医学別冊
Volume 37
Issue 4
Published Date 2017-12-31
NII Type Journal Article
Author Kato, Hiroaki/ Okazaki, Kosuke / Urano, Takeshi/
Journal Title Current Genetics
Published Date 2018-07-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kato, Hiroaki/ Kira, Shintaro/ Kawamukai, Makoto/
Journal Title PLoS One
Volume 8
Issue 11
Published Date 2013-11-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kato, Hiroaki/ Okazaki, Kosuke/ Urano, Takeshi/
Journal Title Epigenetics
Volume 8
Issue 12
Published Date 2013-12-01
NII Type Journal Article
Author Kato, Hiroaki/ Okazaki, Kosuke/ Iida, Tetsushi/ Nakayama, Jun-ichi/ Murakami, Yota/ Urano, Takeshi/
Journal Title Scientific Reports
Volume 3
Published Date 2013-07-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Oya, Eriko / Kato, Hiroaki/ Chikashige, Yuji / Tsutsumi, Chihiro / Hiraoka, Yasushi/ Murakami , Yota/
Journal Title PLoS genetics
Volume 9
Issue 8
Published Date 2013-08-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Suzuki, Shota / Kato, Hiroaki/ Suzuki, Yutaka/ Chikashige, Yuji/ Hiraoka, Yasushi/ Hiraoka, Yasushi/ Kimura, Hiroshi/ Nagao, Koji/ Obuse, Chikashi/ Takahata, Shinya/ Murakami, Yota/
Journal Title Nucleic acids research
Volume 44
Published Date 2016-01-20
NII Type Journal Article
Format PDF