Attribute 第Ⅰ部 論考編
Author 磯貝 龍志/
Journal Title 器物の「伝世・長期保有」「復古再生」の実証的研究と倭における王権の形成・維持
NII Type Journal Article
Format PDF
Author NGUYEN TRAN Yen Khang/ UEYAMA, Mizuho/ MURATA, Ryo/
Journal Title Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ)
Volume 88
Issue 806
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Oka A, Awoniyi M, Hasegawa N, Yoshida Y, Tobita H, Ishimura N, Ishihara S/ Akihiko, Oka/ 長谷川 修明/ YOSHIDA, Yuri/ Tobita, Hiroshi/ Ishimura, Norihisa/ ISHIHARA, Shunji/
Journal Title World Journal of Clinical Cases
Volume 11
Issue 15
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Attribute Original Paper
Author SATO, Nao/ KARINO, Kenji/ Matsumura, Hatsue/
Journal Title Journal of Japanese Association for Home Care Medicine
Volume 2
Issue 2
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Notes
Author Kawakami, Kohei/ Yamada, Kazuo/ Takeshita, Haruo/ Yamada, Takaya/ Nomura, Masato/
Journal Title Food Science and Technology Research
Volume 27
Issue 3
NII Type Journal Article
Author Yamane, Fumiko/ Ohta, Ryuichi/ Sano, Chiaki/
Journal Title Curēus
Volume 13
Issue 12
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Author Sakamoto, Takahiro/ KAGAWA, Yuzo/ Endo, Akihiro/ Tanabe, kazuaki/
Journal Title Circulation reports
Volume 3
Issue 8
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Attribute Review
Author FUJITANI, Masashi/ OTANI, Yoshinori/ Miyajima, Hisao/
Journal Title Cells
Volume 10
Issue 8
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Attribute Case Reports
Author Suzuki, Morika/ WATARI, Takashi/
Journal Title Cureus
Volume 14
Issue 2
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Author Kogure, Tetsuya/
Journal Title CATENA
Volume 217
NII Type Journal Article
Format PDF
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Author Mitarai, Yuki/ NAKASHIMA, Kazuhisa/ FUKUNAGA, Shohei/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ ITO, Takafumi/ Tsubata, Yukari/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Internal Medicine
NII Type Journal Article
Format PDF
Author HIROTOMI, Tetsuya/
Journal Title Journal of Robotics and Mechatronics
Volume 33
Issue 4
NII Type Journal Article
Author Hirahara, Noriyuki/ MATSUBARA, Takeshi/ KAJI, Shunsuke/ UCHIDA, Yuki/ YAMAMOTO, Tetsu/ HYAKUDOMI, Ryoji/ Zotani, Hitomi/ Kawakami Koki/ Sasaki, Yuhei/ Tajima, Shinji/
Journal Title Annals of Medicine and Surgery
Volume 71
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Author Ukai, Shusaku/ Fukui, Norihito/ Ikeue, Takahisa/ Shinokubo, Hiroshi/
Journal Title Chemistry Letters
Volume 51
Issue 2
NII Type Journal Article
Attribute Case Report
Author YAMAKAWA, Sho/ HAYASHIDA, Kenji/
Journal Title Case Report
Volume 1
Issue 1
NII Type Journal Article
Format PDF
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Attribute PAPER
Author Shinozaki, Masahiro/ MOTOYAMA, Gaku/ NISHIGORI, Shijo/ Yamaguchi, Akira/ Yamane, Yu/ MUTO, Tetsuya/ FUJIWARA, Kenji/ Manago, Masahiro/ MIYOSHI, Kiyotaka/ Sumiyama, Akihiko/
Journal Title Journal of Physics: Conference Series
Volume 2164
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Author YAMADA, Kenji/ Yokoyama, Kazunori/ Aoki, Kikumaro/ Taketani, Takeshi/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title International journal of neonatal screening
Volume 6
NII Type Journal Article
Author Watanabe, Rie/ Ashida, Hiroki/ MIURA, Mikiko/ Yokota, Akiho/ Yodoi, Junji/
Journal Title Food science & nutrition
Volume 9
Issue 8
NII Type Journal Article
Author Swayam Prakash Srivastava/ KANASAKI, Keizo/ Julie E. Goodwin/
Journal Title Frontiers in pharmacology
NII Type Journal Article
Author Nakayama, Naomi/ SAKASHITA, Gyosuke/ Nagata, Takashi/ Kobayashi, Naohiro/ Yoshida, Hisashi/ Sam-Yong Park/ Nariai, Yuko/ Kato, Hiroaki/ OBAYASHI, Eiji/ NAKAYAMA, Kentaro/ Urano, Takeshi/
Journal Title Biomedicines
Volume 8
Issue 12
NII Type Journal Article