Author Haba, Naoyuki/ Mimura, Yukihiro/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title Progress of Theoretical and Experimental Physics
Volume 2020
Issue 9
Published Date 2020-08-31
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Liu Yang/ Wada, Takeshi/
Journal Title Journal of Differential Equations
Volume 269
Issue 4
Published Date 2020-08-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ Omija, Tsuneharu/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title Progress of Theoretical and Experimental Physics
Volume 2020
Issue 7
Published Date 2020-07-27
NII Type Journal Article
Format PDF
Author HOTTA, Takamasa/ Tsubata, Yukari/ TANINO, Akari/ NAKAO, Mika/ AMANO, Yoshihiro/ HAMAGUCHI, Megumi/ HAMAGUCHI, Shunichi/ Kishimoto, Koji/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Journal of Cardiothoracic Surgery.
Volume 15
Published Date 2020-06-22
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Morinaga, Makoto/ NGUYEN THU LAN/ Shimoyama, Koji/ Yokoshima, Shigenori/ Yano, Takashi/
Journal Title Acoustical Science and Technology
Volume 41
Issue 3
Published Date 2020-05-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takahashi, Sayaka/ K. Sakata, Masayuki/ Minamoto, Toshifumi/ Masuda, Reiji/
Journal Title PLoS ONE
Volume 15
Issue 4
Published Date 2020-04-20
NII Type Journal Article
Format PDF
Author NGUYEN THU LAN/ Yamada , Ichiro/ Yano, Takashi/ Makino , Koichi/ Ohya, Masaharu/
Journal Title Urban Science
Volume 4
Issue 2
Published Date 2020-04-20
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ Mimura, Yukihiro/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title PHYSICAL REVIEW D
Volume 101
Issue 7
Published Date 2020-04-16
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title PHYSICAL REVIEW D
Volume 101
Issue 7
Published Date 2020-04-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author NGUYEN THU LAN/ Bach Lien Trieu / Hiraguri , Yasuhiro/ Morinaga, Makoto/ Morihara, Takashi/ Yano, Takashi/
Journal Title International Journal of Environmental Research and Public Health
Volume 17
Issue 7
Published Date 2020-04-10
NII Type Journal Article
Format PDF
Author 矢島 貴史/ Hamaguchi, Masafumi/
Journal Title Transactions of the JSME
Volume 86
Issue 883
Published Date 2020-03-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Masuyama, Aya/ MUTO, Tetsuya/
Journal Title Journal of the Physical Society of Japan
Volume 89
Issue 4
Published Date 2020-03-23
NII Type Journal Article
Format PDF
Author MANIWA, Kyohei/ Yano, Shozo/ Abdullah Mohammed, Sheikh/ Onoda, Keiichi/ MITAKI, Shingo/ ISOMURA, Minoru/ MISHIMA, Seiji/ Yamaguchi, Shuhei/ Nabika, Toru/ NAGAI, Atsushi/
Journal Title Scientific Reports
Volume 10
Published Date 2020-03-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author IZUHARA, Muneto/ HASHIOKA, Sadayuki/ Sato , Takeki/ Nishikoori , Hikaru/ KOIKE, Masahiro/ MATSUDA, Hiroyuki/ KANAYAMA, Misako/ MIURA, Shoko/ YAMASHITA, Satoko/ NAGAHAMA, Michiharu/ OTSUKI, Koji/ Hayashida, Maiko/ Wake, Rei/ Miyaoka, Tsuyoshi/ INAGAKI, Masatoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Psychogeriatrics
Volume 20
Issue 2
Published Date 2020-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author SHIRAKAMI, Eri/ YAMAKAWA, Sho/ HAYASHIDA, Kenji/
Journal Title Burns & Trauma
Volume 8
Published Date 2020-01-27
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsuzaki, kentaro/ Sugimoto , Naotoshi/ Rafiad Islam / Md Emon Hossain/ SUMIYOSHI, Eri/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title International Journal of Molecular Sciences
Volume 21
Issue 3
Published Date 2020-01-27
NII Type Journal Article
Format PDF
Author YAMASHITA, Hitomi/ NAKAYAMA, Kentaro/ KYO, Satoru/
Journal Title Diagnostic Pathology: Open Access
Volume 4
Issue 3
Published Date 2020-01-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Morikawa, Kimihiko/ Suzuki, Kazuya/ Fujimori, Akane/ Takano, Shuntarou/ Nakano, Satoshi/ Okamoto, Hiroyuki/ Mizuno, Kaoru/
Journal Title Transactions of the Materials Research Society of Japan
Volume 44
Issue 4
Published Date 2019/08/01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ogino Ryohei/ Yokooji, Tomoharu/ Omoto, Asahi/ Taogoshi, Takanori/ Morita, Eishin/ Matsuo, Hiroaki/
Journal Title Allergology International
Volume 68
Issue 3
Published Date 2019/07/12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author CHINUKI, Yuko/ Morita, Eishin/
Journal Title Allergology International
Volume 68
Issue 3
Published Date 2019/07/12
NII Type Journal Article
Format PDF