Author Md. S. Hossain/ Hashimoto, Michio/ Yamashita, Shinji/ Katakura, Masanori/ Tanabe, Yoko/ Fujiwara, Hironori/ Gamoh, Shuji/ Miyazawa, Teruo/ Arai, Noriyuki/ Shimada, Toshio/ Shido, Osamu/
Journal Title Alzheimer’s & Dementia
Volume 4
Issue 4S_8
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hashimoto, Michio/ Matsuzaki, kentaro/ Kato, Setsushi/ Shahdat Hossain/ Ohno, Miho/ Shido, Osamu/
Journal Title Foods
Volume 9
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Okui, Toshiyuki/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids
Volume 85
Issue 3-4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yamashita, Shinji/ Kiko, Takehiro/ Fujiwara , Hironori/ Hashimoto, Michio/ Nakagawa, Kiyotaka/ Kinoshita, Mikio/ Furukawa, Katsutoshi/ Arai, Hiroyuki/ Miyazawa, Teruo/
Journal Title Journal of Alzheimer's disease : JAD
Volume 50
Issue 2
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miwa, Koji/ Hashimoto, Michio/ Shahdat Hossain/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Advances in Alzheimer's Disease
Volume 2
Issue 2
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Katakura, Masanori/ Hashimoto, Michio/ 井上 貴之/ Abdullah Al Mamun/ Tanabe, Yoko/ Iwamoto, Ryo/ Arita, Makoto/ Tsuchikura, Satoru/ Shido, Osamu/
Journal Title Molecules
Volume 19
Issue 3
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Review
Author Okuyama, Harumi/ Hashimoto, Michio/ Ito, Mikio/ Tokudome, Shinkan/ Shimano, Hitoshi/ Itakura, Hiroshige /
Journal Title Folia Pharmacologica Japonica
Volume 131
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Iwashima, Noriko/ Masunaga, Tugiyuki/ Fujimaki, Reiji/ Toyota, Ayu/ Tayasu, Ichiro/ Hiura, Tsutom/ Kaneko, Nobuhiro/
Journal Title Soil Science and Plant Nutrition
Volume 58
Issue 6
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kagohashi, Yukiko/ Abiru, Norio/ Kobayashi, Masakazu/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/ Otani, Hiroki/
Journal Title Congenital Anomalies
Volume 50
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsuzaki, kentaro/ Katakura, Masanori/ Sugimoto , Naotoshi/ Hara, Toshiko/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/
Journal Title PLoS One
Volume 12
Issue 6
NII Type Journal Article
Author Matsumoto, Takuya/ Osman Cifuentes/ Masunaga, Tugiyuki/
Journal Title Forest Science and Technology
Volume 12
Issue 3
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Gamoh, Shuji/ Hashimoto, Michio/ Yanagimoto, Kenichi/ Katakura, Masanori/ Haque Md Abdul/ Shido, Osamu/
Journal Title Journal of Agricultural Science
Volume 3
Issue 4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takeno, Ayumu/ Kanazawa, Ippei/ Notsu, Masakazu/ Tanaka, Ken-ichiro/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title American journal of physiology. Endocrinology and metabolism
Volume 314
Issue 2
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takeda, Kenji/
Journal Title 懐徳
Issue 86
NII Type Journal Article
Author Kagohashi, Yukiko/ Otani, Hiroki/
Journal Title BioMed research international
Volume 2015
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sekine, Joji/ Nakatani, Eiji/ Hideshima, Katsumi/ IWAHASHI, Teruaki/ Sasaki, Hiroshi/
Journal Title Diagnostic Pathology
Volume 1229
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Case Report
Author KANAYAMA, Misako/ Miyaoka, Tsuyoshi/ ARAKI, Tomoko/ Hayashida, Maiko/ HASHIOKA, Sadayuki/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Case Reports in Psychiatry
Volume 2018
NII Type Journal Article
Format PDF
Author 木佐 俊郎/ Tadenuma, Taku/ Sakai, Yasuo/ Maniwa, Sokichi/ 原 順子/ 内田 優人/ 濱崎 喬之/ 熊野 千恵子/
Journal Title 島根医学
Volume 38
Issue 1
NII Type Journal Article
Author Sakakihara, Aya/ Haga, Chiyori/ Kinjo, Aya/ Osaki, Yoneatsu/
Journal Title Child Abuse & Neglect
Volume 96
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Md. Raihan Talukder/ Md. Asaduzzaman/ Ueno, Makoto/ Tanaka, Hideyuki/ Asao, Toshiki/
Journal Title Horticultural Science
Volume 47
NII Type Journal Article