Conditions

close

result 10309 件

Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Harada, Takayuki/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Nosaka, Seishi/ Sato, Yoshitoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yano, Shuichi/ Kobayashi, Kanako/ Kato, Kazuhiro/ Ikeda, Toshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 23
Published Date 2006-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kakamu, Takeyasu/ Uchida, Takeshi/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 23
Published Date 2006-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takatsuka, Hisakazu/ Fujihara, Junko/ Xue, Yuing/ Imamura, Shinji/ Takayama, Koji/ Kataoka, Kaori/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 23
Published Date 2006-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Zhang, Hao/ Ma, Lang/ Kagohashi, Yukiko/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 1
Published Date 1999-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Zhang, Hao/ Matsumoto, Akihiro/ Ma, Lang/ Hatta, Toshihisa/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 1
Published Date 1999-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takahashi, Nobuyuki/ Ishibashi, Yutaka/ Shimada, Toshio/ Murakami, Yo/ Asanuma, Toshihiko/ Katoh, Harumi/ Sano, Kazuya/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 1
Published Date 1999-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawaguchi, Mikiko/ Koshimura, Kunio/ Murakami, Yoshio/ Tsumori, Michihiro/ Kato, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 1
Published Date 1999-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ohno, Tomoya/ Hayashi, Shinobu/ Ueda, Daizo/ Chinuki, Yuko/ Dekio, Satoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 1
Published Date 1999-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yano, Seiji/ Yamauchi, Masanobu/ Sumi, Shoichiro/ Inoue, Yasusi/ Iwasaki, Shinji/ Kawabata, Yasunari/ Ooishi, Tatsuro/ Itakura, Masayuki/ Nio, Yoshinori/ Tamura, Katsuhiro/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 1
Published Date 1999-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shimoura, Keiko/ Kakizoe, Eiichi/ Yokoyama, Satoshi/ Wang, Dan-Qiao/ Okunishi, Hideki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 2
Published Date 2000-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Eto, Hideaki/ Uezono, Takashi/ Yakabe, Tomohiro/ Kimura, Kojiro/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 2
Published Date 2000-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hara, Nobumasa/ Terashima, Masaharu/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 2
Published Date 2000-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takahashi, Hidemasa/ Kinugasa, Shoichi/ Kubota, Hirofumi/ Kohno, Hitoshi/ Tachibana, Mitsuo/ Yoshimura, Hiroshi/ Dhar, Dipok Kumar/ Nagasue, Naofumi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 2
Published Date 2000-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Adachi, Kiyoichi/ Fujishiro, Hirofumi/ Kawamura, Akira/ Yuki, Mika/ Ono, Masahiro/ Katsube, Tomoko/ Chiba, Tsutomu/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 1
Published Date 2000-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Okunishi, Hideki/ Wang, Dan-Qiao/ Kakizoe, Eiichi/ Shimoura, Keiko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 1
Published Date 2000-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Zhang, Hao/ Ma, Lang/ Hatta, Toshihisa/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 1
Published Date 2000-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shingu, Takashi/ Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ Terashima, Masaharu/ Yamada, Kazuo/ Yamasaki, Toshiki/ Moritake, Kouzo/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 18
Issue 1
Published Date 2000-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsujino, Yoshio/ Dekio, Satoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 2
Published Date 1999-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
このエントリーをはてなブックマークに追加