Conditions

close

result 10309 件

Attribute Original article
Author Yamada, Kazuo/ Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Yano, Shuichi/ Shishido, Shinji/ Kobayashi, Kanako/ Yajima, Hiroki/ Kato, Kazuhiro/ Saito, Shinji/ Fukuda, Mikihisa/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 1
Published Date 2003-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Kataoka, Shingo/ Kato, Taiji/ Sano, Keisuke/ Ogasawara, Keiko/ Ohga, Hisashi/ Kawauchi, Hideyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 1
Published Date 2003-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Kitagawa, Kiyotaka/ Hayasaka, Seiji/ Hori, Tsuyoshi/ Nagaki, Yasunori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 1
Published Date 2003-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Kitagawa, Kiyotaka/ Hayasaka, Seiji/ Nagaki, Yasunori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 1
Published Date 2003-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Kitagawa, Kiyotaka/ Hayasaka, Seiji/ Nagaki, Yasunori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 2
Published Date 2003-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Kitagawa, Kiyotaka/ Hayasaka, Seiji/ Nagaki, Yasunori/ Hayasaka, Yoriko/ Terasawa, Katsutoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 2
Published Date 2003-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Imamachi, Katsue/ Kodama, Tatsuo/ Shibuya, Yuzo/ Masuda, Hisashi/ Kono, Tatsuro/ Ohira, Akihiro/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 2
Published Date 2003-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Chakrabarti, Moitrayee/ Chakrabarti, Asim/ Bandyopadhyay, Asok/ Chakravarti, Asirn K./
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 21
Issue 2
Published Date 2003-09-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kobayashi, Kanako/ Yano, Shuichi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fujihara, Junko/ Hieda, Yoko/ Takayama, Koji/ Xue, Yuing/ Nakagami, Norihito/ Imamura, Shinji/ Kataoka, Kaori/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shigeno, Kazushi/ Urakami, Shinji/ Yoneda, Tatsuaki/ Kishi, Hirofumi/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tanabe, Yoko/ Hashimoto, Michio/ Haque, Abdul Md./ Sugioka, Kozo/ Katakura, Masanori/ Hara, Toshiko/ Shido, Osamu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sheikh, Abdullah Md./ Ochi, Hiroshi/ Masuda, Junichi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yano, Seiji/ Itakura, Masayuki/ Itagaki, Tomoko/ Nishi, Takeshi/ Kataoka, Yoshiki/ Endo, Shinichiro/ Koike, Makoto/ Hashimoto, Koji/ Higami, Tetsuya/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 1
Published Date 2005-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shido, Osamu/ Sugimoto, Naotoshi/ Asai, Akira/ Maruyama, Megumi/ Koizumi, Shoichi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 1
Published Date 2005-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Terashima, Masaharu/ Takahashi, Mai/ Yoshimura, Hitoshi/ Mitani, Toshifumi/ Nariai, Yuko/ Tanigawa, Yoshinori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 1
Published Date 2005-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Review
Author Sekine, Joji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 33
Issue 2
Published Date 2017-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute 報文
Author Sato, Toshio/ Nonaka, Tsuguhiro/ Yamamoto, Hiroki/ Takada, Ryuichi/ Fukuda, Yasutomo/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 58
Issue 4
Published Date 2004-08
NII Type Journal Article
Attribute 報文
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Shushi/ Nonaka, Tsuguhiro/ Arita, Naomi/ Sato, Toshio/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 59
Issue 1
Published Date 2005-02-01
NII Type Journal Article
このエントリーをはてなブックマークに追加