Conditions

close

result 10309 件

Attribute case report
Author Nagami, Haruhiko/ Matsui, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Nagami, Haruhiko/ Matsui, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Morikura, Ichiro/ Aoi, Noriaki/ Shimizu, Yasuhiko/ Fuchiwaki, Takafumi/ Tamura, Yukie/ Kimura, Mitsuhiro/ Murata, Akemichi/ Emmanuel Prokopakis/ Kawauchi, Hideyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Zhang, Shuai/ Kumahashi, Nobuyuki/ Sanada, Hideaki/ Takuwa, Hiroshi/ Inoe, Takahito/ Uchio, Yuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Ikeda, Shin/ Yokokawa, Masaki/ Kawaguchi, Atsuya/ Moriyama, Masahiro/ Morita, Miwa/ Yamauchi, Mika/ Sugimoto, Toshitsugu/ Uchida, Nobue/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Shirota, Kinya/ Shiode, Nobuo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Suzuki, Taeko/ Tsubata, Yukari/ Kishimoto, Koji/ Tanaka, Tomoaki/ Sutani, Akihisa/ Kuraki, Takashige/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Tsubata, Yukari/ Sutani, Akihisa/ Kosaka, Shinji/ Harada, Yuji/ Kanda, Hibiki/ Kuraki, Takashige/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author LiJun CHEN/ Taooka, Yasuyuki/ Ohe, Miki/ Takahashi, Hitoshi/ Sutani, Akihisa/ Kuraki, Takashige/ Wang XU/ XiaoBo HUANG/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Matsui, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Nagai, Hidemasa/ Miyazaki, Takeshi/ Takada, Daikei/ Daisu, Mituhiro/ Sugimoto, Keiji/ Akiyama, Yasuhiko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Saika, Reiko/ Iijima, Kenichi/ Bokura, Hirokazu/ Oguro, Hiroaki/ Yamaguchi, Shuhei/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Suita, Shinji/ Tanabe, Tsuyoshi/ Kudo, Asami/ Miyagawa, Takayoshi/ Hayashi, Minako/ Uchida, Masaru/ Kakamu, Takeyasu/ Yamaguchi, Natsu/ Kobayashi-Miura, Mikiko/ Amano, Hiroki/ Seki, Ryotaro/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Sano, Chiaki/ Emori, Masako/ Saito, Hajime/ Tatano, Yutaka/ Shimizu, Toshiaki/ Tomioka, Haruaki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Ikeda, Shin/ Moriyama, Masahiro/ Yokokawa, Masaki/ Kawaguchi, Atsuya/ Uchida, Koji/ Kitagaki, Hajime/ Uchida, Nobue/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Kanasaki, Haruhiko/ Oride, Aki/ Miyazaki, Kohji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Kimura, Masahiko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Yamaguchi, Natsu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Oshiro, Hitoshi/ Nakabayashi, Narue/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nio, Yoshinori/ Iguchi, Chikage/ Tsuboi, Kazuhiko/ Itakura, Masayuki/ Nishi, Takeshi/ Hashimoto, Koji/ Takamura, Michio/ Takeda, Hiroshi/ Omori, Hiroshi/ Koike, Makoto/ Sato, Yoshitoshi/ Endo, Shinichiro/ Ogo, Kazumasa/ Yamaguchi, Kazushige/ Tsuji, Munechika/ Toga, Tomoko/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagai, Hidemasa/ Takada, Daikei/ Akiyama, Yasuhiko/ Moritake, Kouzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 27
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
このエントリーをはてなブックマークに追加