Conditions

close

result 10315 件

Attribute case report
Author Kimura-Kataoka, Kaori/ Fujihara, Junko/ Yasuda Toshihiro/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Mizumoto, Kazuo/ Noso, Yoshihiro/ Sakano, Shigeru/ Furuya, Kanji/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Ogawa, Noriko/ Yano, Shozo/ Takeno, Ayumu/ Yamane, Yuko/ Tanaka, Sayuri/ Sugimoto, Toshitugu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Tongu, Miki/ Hashimoto, Hideki/ Yamada, Takaya/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Yasuda Toshihiro/ Akiyoshi, Hideo/ Fujita, Yasuhisa/ Takeshita, Haruo/ Fujihara, Junko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Okada, Yusuke/ Mizumoto, Kazuo/ Nishihira Morito/ Ishibashi, Yutaka/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Fujita, Yasuyuki/ Inoue, Ken/ Amano, Hiroki/ Uchida Takeshi/ Moriyama Shigeru/ Masaaki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 2
Published Date 2014-01-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Tamaki, Yukihisa/ Yoshida, Rika/ Takahashi, Satoru/ Kawabe, Tetsuya/ Murakami, Masao/ Kaji, Yasushi/ Nakazawa, Masanori/ Fukazawa, Kazuo/ Yoshizako, Takeshi/ Kitagaki, Hajime/ Sekihara, Kazumasa/ Hieda, Yoko/ Inomata, Taisuke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 2
Published Date 2014-01-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Kawabata, Yasunari/ Nishi, Takeshi/ Yuji, 99639615/ 田島 義証 タジマ/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 2
Published Date 2014-01-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Fukuma, Miki/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 2
Published Date 2014-01-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Noriaki, 70262071/ Morikura, Ichiro/ Shimizu, Yasuhiko/ Shimizu, Kanako/ Yukie, 70330159/ Mitsuhiro/ Akemichi/ Kawauchi, Hideyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute cace report
Author Tanaka, Naomi/ Minami, Noriaki/ Mushimoto Yuichi/ Kanai, Rie/ Yamaguchi, Seiji/ Higuchi Tsuyoshi/ Kuwata, Takumi/ Uchio, Yuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Inoue, Ken/ Fukunaga Tatsushige/ Okazaki Yuji/ Fujita Yoshitsugu/ Iida Tadayuki/ Tatebayashi Haruhiko/ Moriwaki, shigeto/ Uchida Takeshi/ Funo Yoshihito/ Murakami Yuko/ Matsuchika Maki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Inoue, Ken/ Fukunaga Tatsushige/ Okazaki Yuji/ Abe Shuntaro/ nata masayuki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Peng Ruoyu/ Nagai, Hidemasa/ Akiyama, Yasuhiko/ Miyazaki, Takeshi/ kambara, Mizuki/ Yoshikane Tsutomu/ Sun Tao/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanabe, kazuaki/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Liang Shuai/ Tanabe, kazuaki/ Niu Yang/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 1
Published Date 2013-11-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Saitoh, Tsukasa/ Sato, Shuichi/ Okuyama Keisuke/ Hanaoka Takuya/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Fujii Toshiyuki/ Kawabata, Yasunari/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 2
Published Date 2013-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Aoi, Noriaki/ Shimizu, Yasuhiko/ Morikura, Ichiro/ Shimizu, Kanako/ Fuchiwaki, Takafumi/ Tamura, Yukie/ Sano, Keisuke/ Kimura, Mitsuhiro/ Murata, Akemichi/ Kawauchi, Hideyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 2
Published Date 2013-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Kakamu, Takeyasu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Moriwaki, shigeto/ Amano, Hiroki/ Kobayashi-Miura, Mikiko/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 2
Published Date 2013-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nishichi, Reiko/ Washio, Masakazu/ Nofuji Yu/ Motomura, Kenichi/ Ifuku Yuka/ Kumagai Shuzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 2
Published Date 2013-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
このエントリーをはてなブックマークに追加