Conditions

close

result 10309 件

Attribute original article
Author Sano, Chiaki/ Yasumoto, Ko/ Tatano, Yutaka/ Shimizu, Toshiaki/ Yamabe, Seiko/ Tomioka, Haruaki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 27
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Yamaguchi, Natsu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Oshiro, Hitoshi/ Nakabayashi, Narue/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 27
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Kimoto, Takeo/ Sakao, Jun/ Shibakita, Muneaki/ Kimura, Toshihiro/ Akedo, Hiroshi/ Inoue, Yoshifumi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Mu, Qingchun/ Udagawa, Jun/ Sun, Tao/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 27
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Namba, Takeshi/ Ishida, Akiko/ Yonehara, Kimi/ Tadenuma, Taku/ Maniwa, Sokichi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Shibakita, Muneaki/ Makino, Yoshinari/ Uchida, Masaaki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Maniwa, Sokichi/ Yamaguchi, Hidetoshi/ Sanada, Hideaki/ Kakimaru, Hiroyuki/ Sakai, Yasuo/ Tadenuma, Taku/ Uchio, Yuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nohara, Takahiko/ Asai, Masatoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Kimura, Kaori/ Fujihara, Junko/ Yasuda, Toshihiro/ Takatsuka, Hisakazu/ Takayama, Koji/ Muro, Tomonori/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Tatano, Yutaka/ Shimizu, Toshiaki/ Tomioka, Haruaki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Inoue, Shogo/ Hiraoka, Takeo/ Wake, Koji/ Sumura, Masahiro/ Honda, Satoshi/ Urakami, Shinji/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Uchida, Takeshi/ Kakamu, Takeyasu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Kawamoto, Mai/ Kawakami, Kohei/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Fujihara, Junko/ Moritani, Tamami/ Tongu, Miki/ Yamada, Takaya/ Tabuchi, Mari/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Nagami, Haruhiko/ Kagawa, Koji/ Tanaka, Tsuneo/ Oda, teiji/ Onuma, Hidetoshi/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Horie, Akiyoshi/ Yotsumoto, Yuka/ Taketani, Takeshi/ Kumori, Kouji/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Hara, Toshiko/ Maruyama, Megumi/ Hashimoto, Tatsuya/ Matsuzaki, kentaro/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Yamasaki, Masayuki/ Murata, Susumu/ Ishihara, Mariko/ Katsube, Takuya/ Li, Wang/ Iwamoto, Mamiko/ Ikenishi, Rumi/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nohara, Takahiko/ Asai, Masatoshi/ Tanaka, Shuzo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Takeshita, Haruo/ Takatsuka, Hisakazu/ Fujii, Yoshimi/ Hsiao-Chi, Chung/ Muro, Tomonori/ Kataoka, Kaori/ Fujihara, Junko/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
このエントリーをはてなブックマークに追加