Attribute Original Article
Author Tsumoto, Yuko/ Sato, Mikiko/ Takeda, Yuko/ Inoue, Kazuko/ Yoshino, Takumi/ Kobayashi, Yuta/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Narumi, Kiyoko/ Osada, Kyoko/ Ishikawa, Michiko/ Suzuki, Miyoko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Kawakami, Misato/ Tsumoto, Yuko/ Uchida, Hiromi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Ito, Minako/ Hara, Sachiko/ Okinaka, Yumi/ Ono, Mitsumi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Senoo, Fumiko/ [Sanpei, Mari]/ Matsuura, Shiko/ Hira, Shizuyo/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Eto, Tsuyoshi/ Omori, Masumi/ [Sanpei, Mari]/ Sato, Mikiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Iwai, Ayaka/ Ogawa, Rieko/ Osada, Kyoko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Ikeda, Kazuki/ Uchida, Hiromi/ Kimura, Shinji/ Mikami, Tomoyo/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Mikami, Tomoyo/ Uchida, Hiromi/ Kimura, Shinji/ Ikeda, Kazuki/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Hayashi, Masakazu/ Matsumoto, Yukari/ Ichikawa, Naomi/ Osada, Kyoko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Degrees Granted
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Others
Format PDF