Author Ohata, Kazuya/ Togano, Yasuyuki/ Matsumoto, Toshikazu/ Uchida, Yoshinori/ Kurahashi, Takao/ Itamura, Hiroyuki/
Journal Title The Hoticulture Journal
Volume 86
Issue 4
Published Date 2017
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 果実日本
Volume 71
Published Date 2016-8-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Togano, Yasuyuki/ Komuro, Masao/ Kurahashi, Takao/ Matsumoto, Singo/ Uchida, Yoshinori/ Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 園芸学研究
Volume 15
Issue 1
Published Date 2016
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Togano, Yasuyuki/ Uchida, Yoshinori/ Yasuda, Yuuji/ Kurahashi, Takao/ Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 園芸学研究
Volume 15
Issue
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Matsumoto, Toshikazu/ Yamamoto, Shin-ichi/ Fukui, Kuniaki/ Rafique, Tariq/ Engelmann, Florent/ Niino, Takao/
Journal Title The Horticulture Journal Preview
Volume 84
Published Date 2015
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tsurunaga, Yoko/ Yamashita, Chikako/ Mishima, Shota/ Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 日本食生活学会誌
Volume 25
Issue 1
Published Date 2014
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsumoto, Toshikazu/ Yoshimatsu, K/ Kawahara, N/ Yamamoto, S.-I./ Niino, T./
Journal Title Advances in Horticultural Science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2014
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ueno, Kei-ichiro/ Nagayoshi, Sanetaka/ Imakiire, Seiro/ Koriyama, Keisaku/ Minami, Tomohiro/ Tanaka, Atsushi/ Hase, Yoshihiro/ Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 園芸学研究
Volume 12
Issue 3
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute ノート
Author Tsurunaga, Yoko/ Takahashi, Tetsuya/ YAMASHITA, Chikako/ ISHIWATA, Masaki/ KUDO, Akihide/ KURAMITSU, Osamu/ KATSUBE, Takuya/ Matsumoto, Toshikazu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title Journal of Home Economics of Japan
Volume 64
Issue 2
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute 報文
Author Tsurunaga, Yoko/ Takahashi, Tetsuya/ YAMASHITA, Chikako/ 鈴木 秀規/ 牧 慎也/ 松崎 一/ 近重 克幸/ 生田 千枝子/ Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title Journal of Home Economics of Japan
Volume 63
Issue 4
Published Date 2012
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsumoto, Toshikazu/ Akihiro, Takashi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 16
Published Date 2011-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Matsumoto, Toshikazu/
Journal Title 果実日本
Volume 65
Issue 12
Published Date 2010-12
NII Type Journal Article
Format PDF