Author Mekuriaw Shigdaf/ Tsunekawa, Atsushi/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Tegegne, Firew/ Haregeweyn Nigussie/ Kobayashi, Nobuyuki/ Tassew Asaminew/ Mekuriaw Yeshambel/ Walie Misganaw/ Tsubo, Mitsuru/ Okuro, Toshiya/ Meshesha Derege Tsegaye/ Meseret Mulugeta/ Sam Laiju/ Fievez Veerle/
Journal Title ANIMALS
Volume 10
Issue 6
Published Date 2020-06
NII Type Journal Article
Author Ichinohe, Toshiyoshi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Ichinohe, Toshiyoshi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Fujihara, Tsutomu/ HARA-IWAKUNI Mayumi/ Kyle David J./ Orskov Egil R./ Ichinohe, Toshiyoshi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 18
Published Date 2013-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fujihara, Tsutomu/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Harumoto, Tadashi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 18
Published Date 2013-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fujihara, Tsutomu/ Ichinohe, Toshiyoshi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fujihara, Tsutomu/ Ichinohe, Toshiyoshi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ichinohe, Toshiyoshi/ Ito, Katsuhisa/ Taniguchi, Kenji/ Yone, Yasumichi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 17
Published Date 2012-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fujihara, Tsutomu/ Hirano, Taka/ Harumoto, Tadashi/ Ichinohe, Toshiyoshi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 15
Published Date 2010-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ichinohe, Toshiyoshi/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 14
Published Date 2009-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Alam, Raisul M./ Ichinohe, Toshiyoshi/ Fujihara, Tsutomu/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 13
Published Date 2008-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ichinohe, Toshiyoshi/ Awano, Takako/ Goto, Ai/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 9
Published Date 2004-08-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Fujihara, Tsutomu/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Warly, Lili/ Orden, Edgar A./ Abdulrazak, Shaukat A./
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 8
Published Date 2003-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ichinohe, Toshiyoshi/ Amano, Kaori/ Fujii, Yasuko/ Fujihara, Tsutomu/ Shinde, Shyogo/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University
Volume 28
Published Date 1994-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper