Attribute NATURAL SCIENCE
Author MASUDA, Shirou/ MIZUNO, Hitoshi/ Funaki, Shuhei/ KITAMURA, Kokoro/ MIYAMOTO, Mitsutaka/ Tsukada, Shinya/ Yamada, Yasuji/ Mizuno, Kaoru/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University
Volume 53
Published Date 2020-02-17
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Morikawa, Kimihiko/ Suzuki, Kazuya/ Fujimori, Akane/ Takano, Shuntarou/ Nakano, Satoshi/ Okamoto, Hiroyuki/ Mizuno, Kaoru/
Journal Title Transactions of the Materials Research Society of Japan
Volume 44
Issue 4
Published Date 2019/08/01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ Suzuki, Kazuya/ Un-no, Hidetomo/ Morikawa, Kimihiko/ Okamoto, Hiroyuki/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 57
Issue 8
Published Date 2018-7-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ Okamoto, Hiroyuki/ Hashimoto, Eiji/ Kino, Takao/
Journal Title Transaction of the Materials Reserch Society of Japan
Volume 41
Issue 3
Published Date 2016-9-1
NII Type Journal Article
Format PDF
Author 岡本 博之/ 濱 靖彦/ 国岡 由紀/ 森川 公彦/ Mizuno, Kaoru/
Journal Title Journal of the Tsuruma Health Science Society, Kanazawa University
Volume 39
Issue 1
Published Date 2015-07-28
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ MORIKAWA, Kimihiko/ OKAMOTO, Hiroyuki/ HASHIMOTO, Eiji/
Journal Title Transactions of the Materials Research Society of Japan
Volume 39
Issue 2
Published Date 2014/06/01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ KOBAYASHI, Takuo/ TANIGUCHI, Hiromi/ OKAMOTO, Hiroyuki/
Journal Title Transactions of the Materials Research Society of Japan
Volume 38
Issue 4
Published Date 2013/12/01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ 岡本 博之/
Journal Title Nihon Kessho Gakkaishi
Volume 54
Issue 1
Published Date 2012/2/29
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ Kanai, Takashi/ Hirano, Kei-ichi/ Okamoto, Hiroyuki/
Journal Title Transactions of the Materials Research Society of Japan
Volume 37
Issue 2
Published Date 2012/06/01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ Kanai, Takashi/ Hirano, Kei-ichi/ Okamoto, Hiroyuki/
Journal Title Transactions of the Materials Research Society of Japan
Volume 34
Issue 2
Published Date 2009
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuno, Kaoru/ Ono, Kotaro/ Ito, Kazuyoshi/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 24
Published Date 1990-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Kazuyoshi/ Ban, Chiharu/ Mizuno, Kaoru/ Ono, Kotaro/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 23
Published Date 1989-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Mizuno, Kaoru/ Ono, Kotaro/ Ito, Kazuyoshi/ Furuya, Yoshio/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 23
Published Date 1989-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Mizuno, Kaoru/ Okamoto, Hiroyuki/ Ono, Kotaro/ Ito, Kazuyoshi/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 22
Published Date 1988-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Mizuno, Kaoru/ Ito, Takashi/ Ito, Kazuyoshi/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 21
Published Date 1987-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Takashi/ Mizuno, Kaoru/ Ito, Kazuyoshi/ Beaudry, Bernard J./
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 21
Published Date 1987-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Takashi/ Yamauchi, Kazuo/ Mizuno, Kaoru/ Ito, Kazuyoshi/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 20
Published Date 1986-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Kazuyoshi/ Baba, Ichiro/ Mizuno, Kaoru/ Ito, Takashi/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 19
Published Date 1985-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Takashi/ Mizuno, Kaoru/ Ito, Kazuyoshi/ Legvold, Sam/ Beaudry, Bernard J./
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 18
Published Date 1984-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Takashi/ Ito, Kazuyoshi/ Mizuno, Kaoru/ Legvold, Sam/ Beaudry, Bernard J./
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 17
Published Date 1983-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper