Attribute Original article
Author IZUHARA, Muneto/ Yasuda, Hideaki/ IZUHARA, Hisae/ ARAKI, Tomoko/ TSUCHIE, Keiko/ ARAUCHI, Ryosuke/ ITO, Tsukasa/ SATO, Kohei/ NISHIKORI, Hikaru / MATSUDA, Hiroyuki/ KANAYAMA, Misako/ MIURA, Shoko/ YAMASHITA, Satoko/ OTSUKI, Koji/ NAGAHAMA, Michiharu/ Hayashida, Maiko/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ INAGAKI, Masatoshi/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 37
Issue 1
Published Date 2020-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hayashida, Maiko/ Miyaoka, Tsuyoshi/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ IZUHARA, Muneto/ MIURA, Shoko/ Kanayama, Misako/ OTSUKI, Koji/ NAGAHAMA, Michiharu/ Azis Ilhamuddin Abdul/ Abdullah Rostia Arianna/ Jaya Muhammad Alim/ Arauchi, Ryosuke/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ Tsumori, Toshiko/ Horiguchi, Jun/ OHNISHI, Arata/ INAGAKI, Masatoshi/
Journal Title HELIYON
Volume 5
Issue 7
Published Date 2019-07
NII Type Journal Article
Author ARAUCHI, Ryosuke/ HASHIOKA, Sadayuki/ TSUCHIE, Keiko/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Tsumori, Toshiko/ Limoa, Erlyn/ Azis, Ilhamuddin A/ OHNISHI, Arata/ MIURA, Shoko/ OTSUKI, Koji/ KANAYAMA, Misako/ IZUHARA, Muneto/ NAGAHAMA, Michiharu/ 河野 公範/ ARAKI, Tomoko/ Liaury, Kristian/ Abdullah, Rostia A/ Wake, Rei/ Hayashida, Maiko/ Inoue, Ken / Horiguchi, Jun/
Journal Title Brain and Behavior
Volume 8
Issue 8
Published Date 2018-06-28
NII Type Journal Article
Format PDF
Author IZUHARA, Muneto/ MATSUDA, Hiroyuki/ Saito, Ami/ Hayashida, Maiko/ MIURA, Shoko/ OHNISHI, Arata/ Ilhamuddin Abdul Azis/ Rostia Arianna Abdullah/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ ARAUCHI, Ryosuke/ KANAYAMA, Misako/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Frontiers in Psychiatry
Volume 9
Published Date 2018-06-18
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miyaoka Tsuyoshi/ Wake, Rei/ HASHIOKA, Sadayuki/ Hayashida, Maiko/ OHNISHI, Arata/ Azis Ilhamuddin Abdul/ IZUHARA, Muneto/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ Arauchi Ryosuke/ Abdullah Rostia Arianna/ Horiguchi, Jun/
Journal Title FRONTIERS IN PSYCHIATRY
Volume 8
Published Date 2017-09-21
NII Type Journal Article
Author Miyaoka, Tsuyoshi/ Wake, Rei/ HASHIOKA, Sadayuki/ Hayashida, Maiko/ OHNISHI, Arata/ Ilhamuddin Abdul Azis/ IZUHARA, Muneto/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ ARAUCHI, Ryosuke/ Rostia Arianna Abdullah/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Frontiers in Psychiatry
Volume 8
Published Date 2017-09-21
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Limoa Erlyn/ HASHIOKA, Sadayuki/ Miyaoka, Tsuyoshi/ TSUCHIE, Keiko/ Arauchi Ryosuke/ Azis Ilhamuddin A./ Wake, Rei/ Hayashida, Maiko/ ARAKI, Tomoko/ Furuya Motohide/ Liaury Kristian/ Tanra Andi J./ Horiguchi, Jun/
Journal Title JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION
Volume 13
Published Date 2016-09-2
NII Type Journal Article
Author Furuya, Motohide/ Miyaoka, Tsuyoshi/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ TSUCHIE, Keiko/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Journal of Brain Science
Volume 44
Published Date 2014-12-30
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miyaoka Tsuyoshi/ Wake, Rei/ Furuya Motohide/ Liaury Kristian/ Ieda Masa/ Kawakami Kazunori/ TSUCHIE, Keiko/ Inagaki, Takuji/ Horiguchi Jun/
Journal Title BMC PSYCHIATRY
Volume 12
Published Date 2012-11-29
NII Type Journal Article