Attribute Case report
Author Tsujino, Yoshio/ Dekio, Satoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 2
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsujino, Yoshio/ Dekio, Satoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 2
Published Date 1999-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Matsuzaka, Yuki/ Mizumoto, Kazuo/ Tsujino, Yoshio/ Imaoka, Kaoru/ Takahashi, Hitoshi/ Furumura, Minao/ Morita, Eishin/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
DOI 10.24568/6560