Author Kim Bokun/ TSUJIMOTO, Takehiko/ So Rina/ Zhao Xiaoguang/ Oh Sechang/ Tanaka Kiyoji/
Journal Title DIABETES METABOLIC SYNDROME AND OBESITY-TARGETS AND THERAPY
Volume 10
Published Date 2017
NII Type Journal Article
Author Sasai Hiroyuki/ Ueda Keisuke/ TSUJIMOTO, Takehiko/ Kobayashi Hiroyuki/ Sanbongi Chiaki/ Ikegami Shuji/ Nakata Yoshio/
Journal Title DIABETES METABOLIC SYNDROME AND OBESITY-TARGETS AND THERAPY
Volume 10
Published Date 2017
NII Type Journal Article
Author Ueda Keisuke/ Sasai Hiroyuki/ TSUJIMOTO, Takehiko/ Sanbongi Chiaki/ Ikegami Shuji/ Kobayashi Hiroyuki/ Shioya Nobuhiko/ Suzuki Satoru/ Nakata Yoshio/
Journal Title DIABETES METABOLIC SYNDROME AND OBESITY-TARGETS AND THERAPY
Volume 11
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Author Omori Shoei/ Uchida Fumihiko/ Oh Sechang/ So Rina/ TSUJIMOTO, Takehiko/ Yanagawa Toru/ Sakai Satoshi/ Shoda Junichi/ Tanaka Kiyoji/ Bukawa Hiroki/
Journal Title THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT
Volume 14
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Author Yoshikawa Toru/ Zempo-Miyaki Asako/ Kumagai Hiroshi/ Myoenzono Kanae/ So Rina/ TSUJIMOTO, Takehiko/ Tanaka Kiyoji/ Maeda Seiji/
Journal Title JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION
Volume 62
Issue 3
Published Date 2018-05-1
NII Type Journal Article
Author Kumagai Hiroshi/ Yoshikawa Toru/ Myoenzono Kanae/ Kosaki Keisei/ Akazawa Nobuhiko/ Asako Zempo-Miyaki/ TSUJIMOTO, Takehiko/ Kidokoro Tetsuhiro/ Tanaka Kiyoji/ Maeda Seiji/
Journal Title JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION
Volume 7
Issue 10
Published Date 2018-05-15
NII Type Journal Article
Author Okumatsu K./ TSUJIMOTO, Takehiko/ Wakaba K./ Seki A./ Kotake R./ Yamauchi T./ Hirayama S./ Kobayashi H./ Yamauchi H./ Tanaka K./
Journal Title BREAST CANCER
Volume 26
Issue 1
Published Date 2019-01
NII Type Journal Article
Author Okumatsu K./ TSUJIMOTO, Takehiko/ Wakaba K./ Seki A./ Kotake R./ Yamauchi T./ Hirayama S./ Kobayashi H./ Yamauchi H./ Tanaka K./
Journal Title BREAST CANCER
Volume 26
Issue 1
Published Date 2019-01
NII Type Journal Article
Author Nakata, Yoshio/ Sasai, Hiroyuki/ TSUJIMOTO, Takehiko/ Hashimoto, Koichi/ Kobayashi, Hiroyuki/
Journal Title OBESITY FACTS
Volume 13
Issue 2
Published Date 2020-05
NII Type Journal Article
Author Nemoto, Miyuki/ Sasai, Hiroyuki/ Yabushita, Noriko/ Tsuchiya, Keito/ Hotta, Kazushi/ Fujita, Yoshihiko/ Kim, Taeho/ TSUJIMOTO, Takehiko/ Arai, Tetsuaki/ Tanaka, Kiyoji/
Journal Title GERIATRICS
Volume 5
Issue 2
Published Date 2020-06
NII Type Journal Article