Author Oka, Marina/ Katsube, Daichi/ TSUJI, Takeshi/ Iida, Hiroki/
Journal Title Organic Letters
Volume 22
Issue 23
Published Date 2020-12-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Niyuki Ryo/ Fujiwara Hideki/ Ishikawa Yoshie/ Koshizaki Naoto/ TSUJI, Takeshi/ Sasaki Keiji/
Journal Title JOURNAL OF OPTICS
Volume 18
Issue 3
Published Date 2016-03
NII Type Journal Article
Author Niyuki Ryo/ Fujiwara Hideki/ Nakamura Toshihiro/ Ishikawa Yoshie/ Koshizaki Naoto/ TSUJI, Takeshi/ Sasaki Keiji/
Journal Title APL PHOTONICS
Volume 2
Issue 3
Published Date 2017-03
NII Type Journal Article
Author Sakaki Shota/ Ikenoue Hiroshi/ TSUJI, Takeshi/ Ishikawa Yoshie/ Koshizaki Naoto/
Journal Title APPLIED SURFACE SCIENCE
Volume 435
Published Date 2018-03-30
NII Type Journal Article