Author Ohya, Junichi/ Konishi, Hiroshi/ Atarashi, Daiki/ Sango, Hiroyuki/ Miyauchi, Masahiro/ Sakai, Etsuo/
Journal Title Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan
Volume 20
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF
Author HASHIOKA, Sadayuki/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Wake, Rei/ Furuya, Motohide/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Current Drug Targets
Volume 14
Issue 11
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute 論文
Author Okumoto, Motoko/ IWASE, Mineyo/
Journal Title 日本教育工学会論文誌
Volume 36
Issue 363
Published Date 2012/12/20
NII Type Journal Article
Format PDF
Author MUTO, Tetsuya/ Nagira, Ei/ Kusunose, Hiroshi/
Journal Title Journal of Physics: Conference Series
Volume 391
Published Date 2012-9-3
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hirahara, Noriyuki/ MATSUBARA, Takeshi/ Hari, Yoko/ FUJII, Yusuke/ Wake, Hitomi/ Tajima, Shinji/
Journal Title World Journal of Surgical Oncology
Volume 10
Issue 276
Published Date 2012-12-19
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sugie, Jitsuro/ Shimadu, Tsunehiko/ Yamasaki, Takashi/
Journal Title Journal of Dynamics and Differential Equations
Volume 24
Issue 4
Published Date 2012-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nishigaki, Shinsuke M./
Journal Title Progress of Theoretical Physics
Volume 128
Issue 6
Published Date 2012-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fukui, Eijiro/
Journal Title 南方文化
Volume 39
Published Date 2012-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tanae, Katsuhiro/ Horiuchi, Tomitaka/ Yamakawa, Takuya/ Matsuo, Yuzy/ Kawamukai, Makoto/
Journal Title FEBS Letters
Volume 586
Issue 23
Published Date 2012-11-30
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hirokane, Shiho/ Kihara, Seiichiro/
Journal Title スポーツ教育学研究
Volume 32
Issue 1
Published Date 2012-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Maruhashi, Shizuka/
Journal Title 教育学研究ジャーナル
Volume 11
Published Date 2012-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fukui, Eijiro/
Journal Title Bunkajinruigaku
Volume 77
Issue 2
Published Date 2012-09-30
NII Type Journal Article
Author Uozumi, Yasuyuki/ Yamada , Satoshi/ Masunaga, Tugiyuki/ Hioki, Yoshiyuki/ Fujiyama, Hideyasu/
Journal Title Soil Science and Plant Nutrition
Volume 58
Issue 5
Published Date 2012-09-11
NII Type Journal Article
Attribute Note
Author Ono, Tomoko/ Yamashita, Koji/ Murayama, Tomomi/ Sato, Toshio/
Journal Title Biocontrol science
Volume 17
Issue 3
Published Date 2012-09-10
NII Type Journal Article
Attribute_del 実践研究論文/
Author Yurita, Makito/
Journal Title 日本教師教育学会年報
Volume 21
Published Date 2012-09-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takahashi, Erina/ Yone, Yasumichi/ Mori, Yasushi/ Somura, Hiroaki/ Ide, Jun'ichiro/ Sato, Toshio/ Takeuchi, Michiyuki/
Journal Title 森林応用研究
Volume 21
Issue 2
Published Date 2012-08-01
NII Type Journal Article
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 78
Issue 792
Published Date 2012-08
NII Type Journal Article
Attribute_del Preclinical Study/
Author Inao, Touko/ Harashima, Nanae/ Monma, Hiroyuki/ Okano, Shinji/ Itakura, Masayuki/ Tanaka, Tsuneo/ Tajima, Yoshitsugu/ Harada, Mamoru/
Journal Title Breast cancer research and treatment
Volume 134
Issue 1
Published Date 2012-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuta, Shinsei/ Iyota, Masatoshi/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Thin Solid Films
Volume 520
Issue 17
Published Date 2012-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 78
Issue 790
Published Date 2012-06
NII Type Journal Article
Format PDF