Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Matsui, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author LiJun CHEN/ Taooka, Yasuyuki/ Ohe, Miki/ Takahashi, Hitoshi/ Sutani, Akihisa/ Kuraki, Takashige/ Wang XU/ XiaoBo HUANG/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Tsubata, Yukari/ Sutani, Akihisa/ Kosaka, Shinji/ Harada, Yuji/ Kanda, Hibiki/ Kuraki, Takashige/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Suzuki, Taeko/ Tsubata, Yukari/ Kishimoto, Koji/ Tanaka, Tomoaki/ Sutani, Akihisa/ Kuraki, Takashige/ Isobe, Takeshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Shirota, Kinya/ Shiode, Nobuo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Ikeda, Shin/ Yokokawa, Masaki/ Kawaguchi, Atsuya/ Moriyama, Masahiro/ Morita, Miwa/ Yamauchi, Mika/ Sugimoto, Toshitsugu/ Uchida, Nobue/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Zhang, Shuai/ Kumahashi, Nobuyuki/ Sanada, Hideaki/ Takuwa, Hiroshi/ Inoe, Takahito/ Uchio, Yuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Morikura, Ichiro/ Aoi, Noriaki/ Shimizu, Yasuhiko/ Fuchiwaki, Takafumi/ Tamura, Yukie/ Kimura, Mitsuhiro/ Murata, Akemichi/ Emmanuel Prokopakis/ Kawauchi, Hideyuki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Nagami, Haruhiko/ Matsui, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Nagami, Haruhiko/ Matsui, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF