Attribute Original Article
Author Ohata, Masako/ Hara, Sachiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Fukuma, Miki/ Onoda, Mai/ Kobayashi, Yuta/ Tsunoto, Yuko/ Osada, Kyoko/ Tarui, Emiko/ Uchida, Hiromi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Suzuki, Makiko/ Takata, Kohei/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Tsunoto, Yuko/ Fukuma, Miki/ Kobayashi, Yuta/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Yata, Akiko/ Kasagara, Midori/ Yoshida, Yumi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Tamada, Akiko/ Hara, Sachiko/ Yoshida, Yumi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Masuhara, Kiyoko/ Uchida, Hiromi/ Tarui, Emiko/ Tsunoto, Yuko/ Osada, Kyoko/ Nagasawa, Yoshiko/ Fukuma, Miki/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Uchida, Nobue/ Moriyama, Masahiro/ Kawaguchi, Atsuya/ Notani, Masafumi/ Yokokawa, Masaki/ Ikeda, Shin/ Kitagaki, Hajime/ Shigeno, Kazushi/ Sumura, Masahiro/ Igawa, Mikio/ Miyahara, Yoshinori/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Hirono, Sachiko/ Nakatani, Hisae/ Muramatsu, Keiko/ Teshigawara, Kaoru/ Sumita, Yoshiko/ Kato, Noriko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Paper
Author Iizuka, Mari/ Yoshida, Hiroshi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Matsuzaka, Yuki/ Mizumoto, Kazuo/ Tsujino, Yoshio/ Imaoka, Kaoru/ Takahashi, Hitoshi/ Furumura, Minao/ Morita, Eishin/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Degrees Granted
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Others
Format PDF