Attribute Forum Reports
Author Wake, Rei/
Journal Title Shimane Human Sciences Research
Volume 3
Published Date 2020-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author IZUHARA, Muneto/ HASHIOKA, Sadayuki/ Sato , Takeki/ Nishikoori , Hikaru/ KOIKE, Masahiro/ MATSUDA, Hiroyuki/ KANAYAMA, Misako/ MIURA, Shoko/ YAMASHITA, Satoko/ NAGAHAMA, Michiharu/ OTSUKI, Koji/ Hayashida, Maiko/ Wake, Rei/ Miyaoka, Tsuyoshi/ INAGAKI, Masatoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Psychogeriatrics
Volume 20
Issue 2
Published Date 2020-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Original article
Author IZUHARA, Muneto/ Yasuda, Hideaki/ IZUHARA, Hisae/ ARAKI, Tomoko/ TSUCHIE, Keiko/ ARAUCHI, Ryosuke/ ITO, Tsukasa/ SATO, Kohei/ NISHIKORI, Hikaru / MATSUDA, Hiroyuki/ KANAYAMA, Misako/ MIURA, Shoko/ YAMASHITA, Satoko/ OTSUKI, Koji/ NAGAHAMA, Michiharu/ Hayashida, Maiko/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ INAGAKI, Masatoshi/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 37
Issue 1
Published Date 2020-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute EDUCATIONAL SCIENCE
Author Inagaki, Takuji/ Wake, Rei/ MATSUDA, Hiroyuki/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University
Volume 53
Published Date 2020-02-17
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author HASHIOKA, Sadayuki/ Inoue, Ken/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Hayashida, Maiko/ Wake, Rei/ OHNISHI, Arata/ INAGAKI, Masatoshi/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 20
Issue 15
Published Date 2019-08
NII Type Journal Article
Author Hayashida, Maiko/ Miyaoka, Tsuyoshi/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ IZUHARA, Muneto/ MIURA, Shoko/ Kanayama, Misako/ OTSUKI, Koji/ NAGAHAMA, Michiharu/ Azis Ilhamuddin Abdul/ Abdullah Rostia Arianna/ Jaya Muhammad Alim/ Arauchi, Ryosuke/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ Tsumori, Toshiko/ Horiguchi, Jun/ OHNISHI, Arata/ INAGAKI, Masatoshi/
Journal Title HELIYON
Volume 5
Issue 7
Published Date 2019-07
NII Type Journal Article
Attribute_del astrocytes/ forced swimming test/ Gunn rat/ hippocampus/ microglia/ tail suspension test/
Author ARAUCHI, Ryosuke/ HASHIOKA, Sadayuki/ TSUCHIE, Keiko/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Tsumori, Toshiko/ Limoa, Erlyn/ Azis, Ilhamuddin A/ OHNISHI, Arata/ MIURA, Shoko/ OTSUKI, Koji/ KANAYAMA, Misako/ IZUHARA, Muneto/ NAGAHAMA, Michiharu/ 河野 公範/ ARAKI, Tomoko/ Liaury, Kristian/ Abdullah, Rostia A/ Wake, Rei/ Hayashida, Maiko/ Inoue, Ken / Horiguchi, Jun/
Journal Title Brain and Behavior
Volume 8
Issue 8
Published Date 2018-06-28
NII Type Journal Article
Format PDF
Author IZUHARA, Muneto/ MATSUDA, Hiroyuki/ Saito, Ami/ Hayashida, Maiko/ MIURA, Shoko/ OHNISHI, Arata/ Ilhamuddin Abdul Azis/ Rostia Arianna Abdullah/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ ARAUCHI, Ryosuke/ KANAYAMA, Misako/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Frontiers in Psychiatry
Volume 9
Published Date 2018-06-18
NII Type Journal Article
Format PDF
Author HASHIOKA, Sadayuki/ Inoue, Ken/ Hayashida, Maiko/ Wake, Rei/ OHNISHI, Arata/ Miyaoka, Tsuyoshi/
Journal Title Frontiers in Neuroscience
Volume 12
Published Date 2018-06-18
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miyaoka, Tsuyoshi/ Wake, Rei/ HASHIOKA, Sadayuki/ Hayashida, Maiko/ OHNISHI, Arata/ Ilhamuddin Abdul Azis/ IZUHARA, Muneto/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ ARAUCHI, Ryosuke/ Rostia Arianna Abdullah/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Frontiers in Psychiatry
Volume 8
Published Date 2017-09-21
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miyaoka Tsuyoshi/ Wake, Rei/ HASHIOKA, Sadayuki/ Hayashida, Maiko/ OHNISHI, Arata/ Azis Ilhamuddin Abdul/ IZUHARA, Muneto/ TSUCHIE, Keiko/ ARAKI, Tomoko/ Arauchi Ryosuke/ Abdullah Rostia Arianna/ Horiguchi, Jun/
Journal Title FRONTIERS IN PSYCHIATRY
Volume 8
Published Date 2017-09-21
NII Type Journal Article
Author Inagaki, Takuji/ NAGAHAMA, Michiharu/ Kawano, Kiminori/ Wake, Rei/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Journal of Behavioral and Brain Science
Volume 7
Issue 8
Published Date 2017-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Limoa Erlyn/ HASHIOKA, Sadayuki/ Miyaoka, Tsuyoshi/ TSUCHIE, Keiko/ Arauchi Ryosuke/ Azis Ilhamuddin A./ Wake, Rei/ Hayashida, Maiko/ ARAKI, Tomoko/ Furuya Motohide/ Liaury Kristian/ Tanra Andi J./ Horiguchi, Jun/
Journal Title JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION
Volume 13
Published Date 2016-09-2
NII Type Journal Article
Author Hayashida, Maiko/ HASHIOKA, Sadayuki/ Miki Hiroyuki/ NAGAHAMA, Michiharu/ Wake, Rei/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title MEDICINE
Volume 95
Issue 19
Published Date 2016-05
NII Type Journal Article
Author YAMASHITA, Satoko/ MIURA, Shoko/ MATSUDA, Hiroyuki/ 三木 啓之/ KANAYAMA, Misako/ 田中 一平/ NAGAHAMA, Michiharu/ Okazaki, Shiho/ Hayashida, Maiko/ Wake, Rei/ HASHIOKA, Sadayuki/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Kampo Practice Journal
Volume 24
Issue 6
Published Date 2016
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miyaoka Tsuyoshi/ Furuya Motohide/ Horiguchi Jun/ Wake, Rei/ HASHIOKA, Sadayuki/ Thoyama Masaya/ Murotani Kenta/ Mori Norio/ Minabe Yoshio/ Iyo Masaomi/ Ueno Shuichi/ Ezoe Sachiko/ Hoshino Syuzo/ Seno Haruo/
Journal Title EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
Published Date 2015
NII Type Journal Article
Author Furuya, Motohide/ Miyaoka, Tsuyoshi/ HASHIOKA, Sadayuki/ Wake, Rei/ TSUCHIE, Keiko/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Journal of Brain Science
Volume 44
Published Date 2014-12-30
NII Type Journal Article
Format PDF
Author NAGAHAMA, Michiharu/ Wake, Rei/ HASHIOKA, Sadayuki/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title 精神科
Volume 24
Issue 4
Published Date 2014
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute 短報
Author YAMASHITA, Satoko/ NAGAHAMA, Michiharu/ Wake, Rei/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Horiguchi, Jun/
Journal Title 精神医学
Volume 55
Issue 4
Published Date 2013-4-15
NII Type Journal Article
Author HASHIOKA, Sadayuki/ Miyaoka, Tsuyoshi/ Wake, Rei/ Furuya, Motohide/ Horiguchi, Jun/
Journal Title Current Drug Targets
Volume 14
Issue 11
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF