Attribute Research
Author SUGIHARA, Kazunobu/ Fukuda, Hiroki/ OMURA, Tetsuro/ TANITO, Masaki/
Journal Title BMC Ophthalmology
Volume 22
Published Date 2022-03-30
NII Type Journal Article
rights(link) <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.
Attribute Case Report
Author SUGIHARA, Kazunobu/ KONO, Michihaya/ TANITO, Masaki/
Journal Title Case Reports in Ophthalmology
Volume 13
Published Date 2022
NII Type Journal Article
Attribute RESEARCH ARTICLE
Author SUGIHARA, Kazunobu/ TAKAI, Yasuyuki/ Kawasaki, Ryo/ Nitta, Koji/ Katai, Maki/ Kitaoka, Yasushi/ Yokoyama, Yu/ Omodaka, Kazuko/ Naito, Tomoko/ Yamashita, Takehiro/ Mizoue, Shiro/ Iwase, Aiko/ Nakazawa, Toru/ TANITO, Masaki/
Journal Title PLOS ONE
Published Date 2021-07-29
NII Type Journal Article
Attribute Article
Author TANITO, Masaki/ SUGIHARA, Kazunobu/ TSUTSUI, Aika/ HARA, Katsunori/ Manabe, Kaoru/ Matsuoka, Yotaro/
Journal Title Journal of clinical medicine
Volume 10
Issue 15
Published Date 2021-07-28
NII Type Journal Article
rights(link) <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.
Attribute RESEARCH ARTICLE
Author 松尾 将人/ Mizoue, Shiro/ Nitta, Koji/ TAKAI, Yasuyuki/ SUGIHARA, Kazunobu/ TANITO, Masaki/
Journal Title PLOS ONE
Published Date 2021-05-06
NII Type Journal Article
Author TAKAI, Yasuyuki/ SUGIHARA, Kazunobu/ Mochiji, Mihoko/ Manabe, Kaoru/ Tsutsui, Aika/ TANITO, Masaki/
Journal Title Journal of ophthalmology
Volume 2021
Published Date 2021-03-29
NII Type Journal Article
rights(link) <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.
Attribute Special Issue Research Article
Author KAIZU, Sachiko/ SUGIHARA, Kazunobu/ Sasaki, Masahiro/ Nishiaki, Aiko/ Ohashi, Hiroyuki/ Igarashi, Tatsushi/ TANITO, Masaki/
Journal Title Photochemistry and Photobiology
Volume 97
Issue 3
Published Date 2021-03-22
NII Type Journal Article
rights(link) <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.
Author TANITO, Masaki/ SUGIHARA, Kazunobu/ TSUTSUI, Aika/ HARA, Katsunori/ Kaoru Manabe/ Yotaro Matsuoka/
Journal Title Journal of clinical medicine
Volume 10
Issue 4
Published Date 2021-02-17
NII Type Journal Article
Author Shirakami, Tomoki/ Yamanaka, Mikihiro/ Fujihara, Jo/ Matsuoka, Yotaro/ Gohto, Yuko/ Obana, Akira/ TANITO, Masaki/
Journal Title ANTIOXIDANTS
Volume 9
Issue 8
Published Date 2020-08
NII Type Journal Article
Author ISHIDA, Akiko/ SUGIHARA, Kazunobu/ Shirakami, Tomoki/ TSUTSUI, Aika/ Manabe , Kaoru/ TANITO, Masaki/
Journal Title JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
Volume 2020
Published Date 2020-07-17
NII Type Journal Article
Author Takahashi, Satsuki/ HARA, Katsunori/ SANO, ICHIYA/ Onoda, Keiichi/ NAGAI, Atsushi/ Yamaguchi, Shuhei/ TANITO, Masaki/
Journal Title PLOS ONE
Volume 15
Issue 6
Published Date 2020-06-3
NII Type Journal Article
Author Asaoka, Ryo/ Murata, Hiroshi/ Asano, Shotaro/ Matsuura, Masato/ Fujino, Yuri/ Miki, Atsuya/ TANITO, Masaki/ Mizoue, Shiro/ Mori, Kazuhiko/ Suzuki, Katsuyoshi/ Yamashita, Takehiro/ Kashiwagi , Kenji/ Shoji , Nobuyuki/
Journal Title SCIENTIFIC REPORTS
Volume 10
Issue 1
Published Date 2020-05-12
NII Type Journal Article
Author TANITO, Masaki/ 松尾 将人/
Journal Title TAIWAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
Volume 9
Issue 2
Published Date 2019-04-06
NII Type Journal Article
Author KOYAMA, Yasuro/ KAIZU, Sachiko/ Kim Yong-Chul/ Matsuoka, Yotaro/ Ishihara, Tomoe/ Ohira, Akihiro/ TANITO, Masaki/
Journal Title ANTIOXIDANTS
Volume 8
Issue 4
Published Date 2019-04
NII Type Journal Article
Attribute mini review
Author TANITO, Masaki/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 35
Issue 2
Published Date 2019-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author HARA, Katsunori/ TAKAI, Yasuyuki/ TANITO, Masaki/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 35
Issue 2
Published Date 2019-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Umeno Aya/ TANITO, Masaki/ KAIZU, Sachiko/ TAKAI, Yasuyuki/ Horie Masanori/ Yoshida Yasukazu/
Journal Title SCIENTIFIC REPORTS
Volume 9
Published Date 2019-02-18
NII Type Journal Article
Author TAKAI, Yasuyuki/ TANITO, Masaki/ SUGIHARA, Kazunobu/ Ohira Akihiro/
Journal Title JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
Volume 2019
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Author TANITO, Masaki/ Manabe Kaoru/ MOCHIJI, Mihoko/ TAKAI, Yasuyuki/ Matsuoka Yotaro/
Journal Title CLINICAL OPHTHALMOLOGY
Volume 13
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Author Shibata Naoto/ TANITO, Masaki/ Mitsuhashi Keita/ Fujino Yuri/ Matsuura Masato/ Murata Hiroshi/ Asaoka Ryo/
Journal Title SCIENTIFIC REPORTS
Volume 8
Published Date 2018-10-2
NII Type Journal Article