Attribute original article
Author Fukunaga, Shohei/ Hasegawa Shiho/ Mochizuki Kaori/ Hanada Masaya/ Shiina, Hiroaki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 32
Issue 2
Published Date 2016
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tamaki, Hiroki/ Harashima, Nanako/ Hiraki, Miho/ Arichi, Naoko/ Nishimura, Nobuhiro/ Shiina, Hiroaki/ Naora, Koji/ Harada, Mamoru/
Journal Title Oncotarget
Volume 5
Issue 22
Published Date 2014-10-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute case report
Author Inoue, Shogo/ Hiraoka, Takeo/ Wake, Koji/ Sumura, Masahiro/ Honda, Satoshi/ Urakami, Shinji/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 25
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Shigeno, Kazushi/ Urakami, Shinji/ Yoneda, Tatsuaki/ Kishi, Hirofumi/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Igawa, Mikio/ Shinji, 99665240/ Shirakawa, Hiroki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Kadena, Hitoshi/ Usui, Tsuguru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Igawa, Mikio/ Honda, Satoshi/ Yoneda, Tatsuaki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Kadena, Hitoshi/ Nakamoto, Takahisa/ Usui, Tsuguru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Igawa, Mikio/ Urakami, Shinji/ Shirakawa, Hiroki/ Yokogi, Hiroyuki/ Shiina, Hiroaki/ Ishibe, Tomoyuki/ Matsubara, Akio/ Usui, Tsuguru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 14
Published Date 1996
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF