Author OGUNI, Tsubasa/ Tomatsu, Shunji/ Tanaka, Misa/ Orii, Kenji/ Fukao, Toshiyuki/ Watanabe, Jun/ FUKUDA, Seiji/ Notsu, Yoshitomo/ Dung Chi Vu/ Thi Bich Ngoc Can/ NAGAI, Atsushi/ Yamaguchi, Seiji/ Taketani, Takeshi/ Gelb Michael H./ Kobayashi, Hironori/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 21
Issue 6
Published Date 2020-03
NII Type Journal Article