Attribute Original Article
Author Imaoka, Emi/ Nakatani, Toshihiko/ Hashimoto, Tatsuya/ Suto, Ichiro/ Shizunami, Hisae/ Ito, Yasuko/ Nakamura, Morihiko/ Saito, Yoji/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 38
Published Date 2016-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Takeda, Yuko/ Hara, Sachiko/ Ono, Mitsumi/ Kobayashi, Yuta/ Nakamura, Morihiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tobinaga, Seisho/ Hashimoto, Michio/ Utsunomiya, Iku/ Taguchi, Kyoji/ Nakamura, Morihiko/ Tsunematsu, Tokugoro/
Journal Title Biological and Pharmaceutical Bulletin
Volume 35
Issue 1
Published Date 2012
NII Type Journal Article
Format PDF