Author NAGASE, Mamiko/ ARAKI, Asuka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Nagano, Nahoko/ Fujimoto, Makiko/ Biyajima Kyoko/ YAMAGAMI, Nobuo/ YAMAMOTO, Soichiro/ Maruyama, Riruke/
Journal Title International Journal of Surgical Pathology
Volume 28
Issue 4
Published Date 2019-11-26
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nagano, Nahoko/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ NAGASE, Mamiko/ Fukushima , Takafumi/ Shiina, Hiroaki/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Urology Case Reports
Volume 27
Published Date 2019-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author KISHIMOTO, Kenichi/ KAWASHIMA, Kosaku/ MORIYAMA, Ichiro/ OKADA, Mayumi/ Sumi, Shohei/ Sonoyama, Hiroyuki/ Ohshima, Naoki/ HYAKUDOMI, Ryoji/ Tajima, Shinji/ NAGASE, Mamiko/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Maruyama, Riruke/ ISHIHARA, Shunji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Clinical Journal of Gastroenterology
Volume 13
Published Date 2019-09-23
NII Type Journal Article
Format PDF
Author ISHIKAWA, Noriyoshi/ NAGASE, Mamiko/ TAKAMI, Saki/ Nagano, Nahoko/ ARAKI, Asuka/ IWAHASHI, Teruaki/ Yamauchi, Naotaka/ Yamasaki, Taku/ Shiina, Hiroaki/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Pathology - Research and Practice
Volume 215
Issue 9
Published Date 2019-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author OKIMOTO, Eiko/ Ishimura, Norihisa/ OKADA, Mayumi/ MIKAMI, Hironobu/ Sonoyama, Hiroyuki/ Ishikawa, Nahoko/ ARAKI, Asuka/ Ohshima, Naoki/ Hirai, Junko/ ISHIHARA, Shunji/ Maruyama, Riruke/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title ACG Case Reports Journal
Volume 5
Issue 1
Published Date 2018-5-23
NII Type Journal Article
Format PDF
Author OTANI, Hazuki/ Notsu, Masakazu/ KOIKE, Sayo/ Morita, Miwa/ Yamamoto, Masahiro/ Yamauchi, Mika/ Fuchiwaki, Takafumi/ Morikura, Ichiro/ Aoi, Noriaki/ Kawauchi, Hideyuki/ IWAHASHI, Teruaki/ ARAKI, Asuka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Maruyama, Riruke/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Thyroid Research
Volume 11
Issue 4
Published Date 2018-5-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Letter to the Editor
Author KAWASHIMA, Kosaku/ ISHIHARA, Shunji/ Masuhara, Masaaki/ MIKAMI, Hironobu/ OKIMOTO, Eiko/ Ohshima, Naoki/ Ishimura, Norihisa/ ARAKI, Asuka/ Maruyama, Riruke/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Allergology International
Volume 67
Issue 4
Published Date 2018-10
NII Type Journal Article
Format PDF
Author HAGIWARA, Shinya/ MIYAZAKI, Takeshi/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ NAKAGAWA, Fumio/ Maruyama, Riruke/ Akiyama, Yasuhiko/
Journal Title Asian Journal of Neurosurgery
Volume 13
Issue 3
Published Date 2018-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Original Article
Author FUKUNAGA, Mai/ Ishimura, Norihisa/ Fukuyama, Chika/ Izumi, Daisuke/ Ishikawa, Nahoko/ ARAKI, Asuka/ Oka, Akihiko/ Mishiro, Tomoko/ ISHIHARA, Shunji/ Maruyama, Riruke/ Adachi, Kiyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Journal of Gastroenterology
Volume 53
Issue 2
Published Date 2017-4-7
NII Type Journal Article
Format PDF
Author ARAKI, Asuka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ TAKAMI, Saki/ Ishikawa, Nahoko/ Amano, Chika/ Takeshita, Haruo/ Maruyama, Riruke/
Journal Title SpringerPlus
Volume 5
Published Date 2016-6-4
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute case report
Author Matsumoto, Kenji/ Mizumoto, Kazuo/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 2
Published Date 2015-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Mizumoto, Kazuo/ Noso, Yoshihiro/ Sakano, Shigeru/ Furuya, Kanji/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kanazawa, Ippei/ Yamauchi, Mika/ Yano, Shozo/ Imanishi, Yasuo/ Kitazawa, Riko/ Nariai, Yoshiki/ ARAKI, Asuka/ Kobayashi, Keisuke/ Inaba, Masaaki/ Maruyama, Riruke/ Yamaguchi, Toru/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Bone
Volume 45
Issue 3
Published Date 2009-5-28
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Nagami, Haruhiko/ Kagawa, Koji/ Tanaka, Tsuneo/ Oda, teiji/ Onuma, Hidetoshi/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Harada, Takayuki/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Nosaka, Seishi/ Sato, Yoshitoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF