Author Kawaji, Sumito/ TAKATSUKA, Hiroshi/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 18
Published Date 2019-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kyotani, Yusuke/ TANAKA, Michihisa/ Yanagino, Yukinori/ Yamane, Takafumi/ Nagaoka, Misa/ Kawaji, Sumito/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 18
Published Date 2019-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kosaka, Tatsuya/ Sasaki, Naoki/ FUJITA, Hideki/ Kotani, Mitsuru/ Kawaji, Sumito/ Sakai, Hidetoshi/ Nishimura, Satoru/ Hara, Taketaka/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University
Volume 52
Issue 別冊
Published Date 2019-01-15
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawaji, Sumito/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University
Volume 51
Published Date 2017-12-28
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawaji, Sumito/ Satake, Yasuko/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 16
Published Date 2017-08-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Terai, Yumi/ Yamada, Jiro/ Mitsumori, Tomoya/ Yanagino, Yukinori/ Nagaoka, Misa/ Kawaji, Sumito/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 15
Published Date 2016-08-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawaji, Sumito/ Terai, Yumi/ Murakami, Yukito/ Mitsumori, Tomoya/ Yamada, Jiro/ Yanagino, Yukinori/ Kinoshita, Kimiaki/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 14
Published Date 2015-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Terai, Yumi/ Yamada, Jiro/ Mitsumori, Tomoya/ Yanagino, Yukinori/ Nagaoka, Misa/ Murakami, Yukito/ Kawaji, Sumito/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 14
Published Date 2015-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Educational Science
Author Kawaji, Sumito/ Satake, Yasuko/
Journal Title 島根大学教育学部紀要
Volume 45
Published Date 2011-12-28
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Iwata, Koji/ Kawaji, Sumito/ Ikeyama, Keigo/ Sasa, Sumio/ Hayashi, Takanori/ Hara, Taketaka/ Hirokane, Shiho/ Fukuma, Toshiyuki/ Funaki, Kenji/ Morooka, Ryosuke/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 8
Published Date 2009-06-05
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Mase, Shigeo/ Iwagami, Shiroyuki/ Kaga, Shuji/ Kawaji, Sumito/ Saito, Hideaki/ Takahata, Hiroshi/ Hata, Kouji/ Morimoto, Naoto/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 5
Published Date 2006-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawaji, Sumito/ Hirano, Toshihide/ Morimoto, Naoto/ Hata, Kouji/ Takahata, Hiroshi/ Mase, Shigeo/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 4
Published Date 2005-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Takahata, Hiroshi/ Morimoto, Naoto/ Hata, Kouji/ Kawaji, Sumito/ Mase, Shigeo/ Hirano, Toshihide/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 4
Published Date 2005-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Kawaji, Sumito/ Hirokane, Shiho/ Takahata, Hiroshi/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 3
Published Date 2004-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Kawaji, Sumito/ Saito, Hideaki/ Sesima, Kayoko/ Hamasaki, Mariko/ Miyazaki, Norimasa/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University. Educational science
Volume 36
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Kawaji, Sumito/ Iwagami, Shiroyuki/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University. Educational science
Volume 36
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirokane, Shiho/ Kawaji, Sumito/
Journal Title 島根大学教育臨床総合研究
Volume 1
Published Date 2002-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Kawaji, Sumito/
Journal Title 島根大学教育実践研究
Volume 12
Published Date 2001-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawaji, Sumito/
Journal Title 島根大学教育実践研究
Volume 7
Published Date 1997-03-29
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawaji, Sumito/ Ishino, Makoto/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University. Educational science
Volume 28
Published Date 1994-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper