Attribute Original article
Author Amano, Yuji/ Komazawa, Yoshinori/ Oose, Takayuki/ Miyaoka, Youichi/ Yuki, Takafumi/ Yoshino, Nagisa/ Ishimura, Norihisa/ Fujishiro, Hirofumi/ Kadowaki, Yasunori/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kiyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 2
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Ishihara, Shunji/ Kazumori, Hideaki/ Kawashima, Kousaku/ Miyaoka, Youichi/ Kadowaki, Yasunori/ Sato, Hiroshi/ Rumi, Mohammad A.K./ Ortega Cava, Cesar F./ Adachi, Kiyoichi/ Fukuda, Ryo/ Shiozawa, Shunichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 1
Published Date 2001-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF