Author Waku Yoshiharu/ Yamashita Teruyuki/ KITAGAWA, Hiroyuki/ Yoshinobu, Masahiro/ Katsuyama Hiromichi/ Hamano Daiki/ Harui Shinji/
Journal Title SCIENTIFIC REPORTS
Volume 7
Published Date 2017-11-7
NII Type Journal Article